دسته: تاریخ باستان

تخت جمشید

تخت جمشید

تخت جمشید نماد شکوه و عظمت ایران در سال ۵۱۸ پیش از میلاد، تعدادی از با تجربه‌ترین مهندسان، معماران و هنرمندان، از چهارگوشه جهان فراخوانده شده تا با مشارکت و...

انتقامی سخت

انتقامی سخت

    هنگامی که پیکاد از زندان آزاد شد، نقشه ای دقیق کشید تا تمام دوستانش را از سر را بردارد. در طول ۱۰ سال، هر یک از آن ها...

روز خجسته‌ی « لا با»

روز خجسته‌ی « لا با»

در فرهنگ چین، در روز هشتم دوازدهمین ماه سال، عیدی برگزار می‌شود که « لا با» نام دارد. لا به معنی یک نوع مراسم دعایی در گذشته‌های بسیار دور است...

انسان‌های غارنشین با استفاده از چه چیزی سوزن می‌ساختند؟

انسان‌های غارنشین با استفاده از چه چیزی سوزن می‌ساختند؟

در گذشته‌های دور و در دوران انسان‌های نخستین، انسان‌ها از استخوان، سوزن درست می‌کردند. سوزن‌هایی در اروپا توسط باستان شناسان پیدا شده است که کیفیت پایینی دارند. اما یک سری...

اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند

اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند

اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند (عکس) اتفاقات تاریخی که بسیار جالب میباشند (عکس)   در طول تاریخ و تمدن اتفاقات جالب و مهمی می افتد در ادامه با اتفاقات تاریخی که بسیار جالب...