مرور رده

تاریخ قاجار

سلسله قاجاریه از سال (1174 تا 1304) بر ایران به مدت صدوسی سال حکومت کردند . نخستین پادشاه قاجاریان آقا محمد خان قاجار بود که تهران را ه عنوان پایتخت برگزید . آخرین پادشاه قاجار ، احمد شاه قاجار بود که در سال 1304 برکنار و رضا شاه پهلوی به پادشاهی رسید .

حکایت شعر و شاعری ملک الشعرای صبا با فتحعلی شاه قاجار

روزی ملک الشعرای صبا در خلوت فتحعلی‌ شاه قاجار مصاحب وی شده بود. فتحعلی‌ شاه که بعضا اشعاری می سرود، یکی از شعرهای خویش را در پیشگاه ملک الشعرای صبا با آب و تاب بسیاری خواند.شاه قاجار پس از پایان خواندن شعر خود، از ملک الشعرای دربار

مروت میرزا رضا کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه

بر اساس استناد مرتبط با تاریخ یکصد ساله ایران، دربازجویی ها یا استنطاقات صورت گرفته گرفته از ضارب (میرزا رضای کرمانی)، مطالبی در ارتباط با یهودیان ذکر شده است که بدون شک می تواند بیانگر انسانیت و مروت وی در مورد حمایت از حق و حقوق مظلومان

چرا فتحعلی‌شاه قاجار خویشتن را “خسروِ کشورسِتان” نام نهاد!

فتحعلی‌شاه قاجار ، که در زمان حکومتش معاهدات ننگین گلستان و ترکمنچای را به امضا رساند و قسمت های زیادی از ایران را از دست داد، سکه‌ای ضرب کرد که بر روی آن خود را "خسروِ کشورسِتان" نام نهاد!

اهمیت و ارزش انقلاب ملی مشروطه ایران

نهضت مشروطه‌خواهی در میان برخی از افراد روشنفکر از طبقات مختلف ایران هنگامی آغاز شد که در سراسر قاره‌ی پهناور آسیا، جز کشور ژاپن، همه جا رژیم خشن حکومت مطلقه فردی برقرار و قسمتی از این قاره‌ی عظیم در سلک مستعمرات و مستملکات دول زورمند

سه اقدام فتحعلی شاه در مقابل عثمانی ها

مقدمهفتحعلی شاه ، پادشاهی بود که اشتباهات زیادی در کارنامه اش موجود می‌باشد که دو ننگ نامه به نام عهدنامه گلستان و عهد نامه ترکمن چای ،گل سر سبد این اشتباهات میباشد، چند اقدام این شاه که در رادیو و تلوزیون و کلا مستند های تاریخی و

تصویری نایاب از تخت جمشید در دوران قاجار؛ ۱۲۰ سال قبل

در عکس زیر همچنان می‌توانید وضعیت تخت جمشید در دوره قاجار را ببینید. درست زمانی که هنوز کاوشگران فعالیتشان را برای بیرون آوردن قسمت های مخفی این مجموعه شگفت آور از زیر زمین شروع نکرده بودند.بررسی‌های باستان شناسی نشان می‌دهد که