گاه شمار تاریخ کره

این نوشتار گاه شمار تاریخ کره می باشد.بعضی از تاریخ های قبل از قرن پنجم میلادی تقریبی و احتمال می باشد.

 

ما قبل تاریخ:

 

هزاره پانصدم قبل از میلاد:آغاز دوران پارینه سنگی.

هزاره هشتم قبل از میلاد:دوران میان سنگی سفالین جولمون

۴۲۰۰ تا ۲۰۰۰ قبل از میلاد:ظهور فرهنگ ظروف سرامیک شانه ای که در اواسط دوران سفالین جولمون شروع شد.

 

تاریخ اولیه:

 

۲۳۳۳ قبل از میلاد:بنیان گذاری گوچوسون توسط دانگون

۱۵۰۰ قبل از میلاد:آغاز دوران سفالین مومون

۱۱۲۰ قبل از میلاد:پایه گذاری گوچوسون توسط گیجا

قرن ۱۵ تا ۱۰ قبل از میلاد:آغاز دوران برنزی

۸۰۰ قبل از میلاد:آغاز فرهنگ دشنه های برنزی لیائودونگ

۴۰۰ قبل از میلاد:آغاز عصر آهن

۳۰۰ قبل از میلاد:تاسیس کشور جین در جنوب شبه جزیره کره

 

سه پادشاهی اولیه:

 

۱۹۵ قبل از میلاد: تاسیس ویمن چوسون

۱۰۸ قبل از میلاد:سلسله چینی هان ویمن چوسون را نابود کرد و چهار فرمانداری را در شمال شبه جزیره کره تاسیس نمود.

۵۷ قبل از میلاد:تاریخ نقل شده ی پیدایش شیلا توسط باک هیوک گوسه

۳۷ قبل از میلاد:تاریخ نقل شده ی پیدایش گوگوریو توسط جومونگ.

۱۸ قبل از میلاد:تاریخ نقل شده ی پیدایش بکجه توسط اونجو

 

سه پادشاهی:

 

۴۲ میلادی:تاریخ نقل شده ی پیدایش گایا توسط سورو

۵۳ میلادی:گوگوریو در زمان تجو به یک پادشاهی متمرکز تبدیل گشت.

۲۳۴ میلادی:بکجه در زمان پادشاه گوی به یک کشور متمرکز تبدیل شد.

۳۱۳ میلادی:گوگوریو فرمانداری للانگ را نابود کرد.

۳۵۶ میلادی:شیلا در زمان حکمرانی نِمول به یک پادشاهی متمرکز تبدیل گشت.

۳۷۱ میلادی:پادشاه بکجه گیون چوگو به گوگوریو حمله نمود و پادشاه گوگاگ وون را کشت.

۳۷۲ میلادی:در زمان پادشاه سوسوریم،گوگوریو بودائیت را از کشور ژین سابق (سلسله ای چینی) وارد کرد.

۳۸۴ میلادی: چیم نیو از بکجه به صورت رسمی بکجه را پذیرفت.

۳۹۲ میلادی:پادشاه گوانگتو کبیر از گوگوریو دوران خود را شروع کرد و گوگوریو را تا یک قدرت بزرگ منطقه ای گسترش داد.

۴۱۳ میلادی: جانگسو از گوگوریو ستون یادبود گوانگتو را بنا کرد.

۴۳۳ میلادی: بکجه و شیلا اتحادی به منظور مقابله با تجاوز گوگوریو ترتیب دادند.

۴۷۵ میلادی:گوگوریو به بکجه حمله نموده و هان سونگ (سئول امروزی) را تصرف نمود.بکجه پایتخت خود را به سمت جنوب و اونگجین (گونگجو امروزی) منتقل نمود.بکجه مجددا درسال ۵۲۳ پایتخت خود را به سابی (بویو امروزی) منتقل نمود.

۴۹۴ میلادی:اخرین باقی ماندگان بویو جذب گوگوریو شدند.

۴۹۸ میلادی:بکجه به تامنا (جزیره ججو امروزی) حمله نمود.

۵۱۲ میلادی: شیلا یوسان ( یولونگ دو امروزی ) را تصرف کرد.

۵۲۷ میلادی:شیلا رسما بودائیت را پذیرفت.

۵۵۳ میلادی: شیلا به بکجه حمله نمود و اتحاد بین دو کشور از بین رفت.

۵۶۲ میلادی:شیلا تصرف گایا را کامل نمود.

۵۹۸ میلادی:اولین سری از تهاجم بزرگ سلسله سویی در جنگ گوگوریو و سویی به وقوع پیوست.این جنگ سرانجام در سال ۶۱۴ با شکست هزینه بر سویی به پایان رسید.

۶۱۲ میلادی:گوگوریو دومین تهاجم سویی را در سالسو دفع کرد.

۶۴۵ میلادی:اولین نبرد از جنگ گوگوریو – تانگ انجام شد.

۶۴۸ میلادی :شیلا اتحادی را با تانگ بنیان گذاری کرد.

۶۶۰ میلادی:بکجه توسط نیروهای شیلا – تانگ سقوط نمود.

۶۶۸ میلادی:گوگوریو توسط نیروهای شیلا – تانگ از پا در امد.

 

دوران مناطق جنوبی – شمالی و سه پادشاهی پسین:

 

۶۷۶ میلادی: شیلا نیروهای متحد چینی را از شبه جزیره کره بیرون رانده و اتحاد بیشتر سه پادشاهی را کامل نمود.

۶۹۸ میلادی:  بالهه توسط ژنرال سابق گوگوریو ته جویونگ بنیان نهاده شد.

۷۵۱ میلادی:شیلا که در اوج فرهنگی خود قرار داشت، سوک گورام و بولگوکسا را ساخت.

۸۲۸ میلادی:جانگ بوگو چونگ هه جین را که مرکزی بزرگ برای تجارت با چین ، ژاپن و ویتنام بود، تاسیس کرد.

۸۹۲ میلادی:شیلا شروع به از دست دادن کنترل بخش هایی از شبه جزیره کرد.این اتفاق زمانی افتاد که دوره ی کوتاه سه پادشاهی پسین در حال آغاز بود.

۹۰۰ میلادی: هوبکجه (بکجه جدید)در جنوب غربی شبه جزیره کره تاسیس شد.

۹۰۱ میلادی: ته بونگ ( گوگوریو جدید) در شمال غربی شبه جزیره کره تاسیس شد.

۹۱۸ میلادی:گوریو توسط تجو وانگ گان تاسیس شد.

۹۲۶ میلادی:بالهه توسط نیروهای خیتان سقوط کرد.

۹۳۵ میلادی:شیلا به طور رسمی تسلیم گوریو شد.

مطالب خواندنی:

چویی چونگ هون

لی گوال

۹۳۶ میلادی: هوبکجه رسما خود را تسلیم گوریو کرد.

 

گوریو:

 

۹۳۶ میلادی:گوریو رسما اتحاد سه پادشاهی پسین را تکمیل کرد و باقی مانده هوبکجه و بخش هایی از سرزمین های سابق بالهه را در خود جذب نمود.

۹۵۶ میلادی: امپراطور گوانگ جونگ در مورد برده ها و زمین ها اصلاحات عظیمی انجام داد و در سال ۹۵۸ آزمون خدمات کشوری را اجرایی کرد.

۹۹۳ میلادی:اولین جنگ از جنگ های سه گانه گوریو و خیتان به وقوع پیوست.

۱۰۱۰ میلادی:دومین جنگ از جنگ های گوریو- خیتان مرزهای شمالی محل تاخت و تاز قرار داد.

۱۰۱۸ میلادی:سومین جنگ گوریو و خیتان در حالی انجام شد که خیتان ها با موفقیت دفع شدند.

۱۰۳۳ میلادی: گوریو چون ری جانگ سونگ (دیوار هزار لی) را که دیواری عظیم در طول مرزهای شمالی بود ساخت.

۱۱۴۵ میلادی: کیم بو سیک سامگوک ساگی را که قدیمی ترین متن تاریخی کره می باشد، تدوین کرد.

۱۱۷۰ میلادی: یک کودتای نظامی انجام شد.

۱۲۳۱ میلادی:تهاجم مغول ها به کره شروع شد.

۱۲۳۴ میلادی:سانگ جونگ گوگ اوم یه مون منتشر شد و به اولین متن چاپ شده توسط قالب های فلزی در جهان تبدیل شد.

۱۲۵۱ میلادی:گوریو تریپیتاکا کوریانا را که جامع ترین و قدیمی ترین نسخه دست نخورده از قوانین کلی بودائیت با حروف الفبای چینی  بود، کامل نمود.

۱۲۶۸ میلادی: معاهده صلح با مغول ها امضا شد و در آن مغول ها موافقت نمودند که تمام تلاش خود را برای محافظت از گوریو انجام دهند.

۱۲۷۰ میلادی: گوریو یک معاهده صلح با مغول ها امضا نمود و یک دوران هشتاد ساله از استیلای یوان آغاز شد.شورش سامبیول چو برای مدت ۳ سال ادامه یافت.

۱۲۸۵ میلادی: ایل یون سامگوک یوسا را تدوین کرد و در ان اسنادی از افسانه و تاریخ را جمع آوری نمود.

۱۳۸۸میلادی: ژنرال یی سونگ گی که دستور داشت به دلیل منازعات مرزی با چینی ها درگیر شود، سربازانش را بر علیه دربار گوریو به داخل کشور برگرداند.

 

چوسون:

 

۱۳۹۲ میلادی:یی سونگ گی تاج پادشاهی را بر سر نهاد و سلسله چوسون به طور رسمی تاسیس شد.

۱۳۹۶ میلادی: پایتخت به هانیانگ ( سئول امروزی) منتقل شد.

۱۴۰۲ میلادی:پول کاغذی رایج شد.

۱۴۰۸ میلادی:سیستم امتحان عالی خدمات نظامی بنیان نهاده شد.

۱۴۲۰ میلادی:تالار بزرگان تاسیس شد.

۱۴۲۴ میلادی: تاریخ گوریو تدوین شد.

۱۴۴۶ میلادی: الفبای هانگول که سه سال پیش ایجاد شده بود،توسط پادشاه سجونگ کبیر ترویج داده شد.

۱۵۹۲ میلادی:تهاجم ژاپن به کره تحت فرمان هیدیوشی تویوتومی آغاز شد.دریاسالار یی سون شین کشتی لاک پشتی را برای دفع نیروهای ناوگان دریایی ژاپن به کار گرفت.

۱۶۲۷ میلادی:اولین تهاجم مانچو انجام شد.

۱۶۳۶ میلادی: دومین تهاجم مانچو به وقوع پیوست.

۱۶۵۳ میلادی: یک کشتی هلندی با کاپیتانی هندریک هامل در جزیره ججو به گل نشست.

۱۷۹۱ میلادی:آزار و اذیت کاتولیک ها شروع شد.

۱۸۶۴ میلادی:گوجونگ به پادشاهی رسید در حالی که پدرش (ته وونگ اون) به عنوان نائیب السلطنه حکومت می کرد.

۱۸۶۶ میلادی: لشکر کشی فرانسه به کره شروع شد.

۱۸۷۱ میلادی: ایالات متحده امریکا به کره لشکر کشید.

۱۸۷۶ میلادی:بر طبق معاهده گانگ هوا با امپرالیسم ژاپن ، بنادر کره به طور رسمی گشوده شد.

۱۸۸۴ میلادی: کیم اوک گیون کودتای گاپسین را هدایت کرد.در عرض سه روز نیروهای چینی توانستند ترقی خواهان و حامیان ژاپنی انها را سرکوب کنند.

۱۸۹۴ میلادی:شورش دونگ هاک باعث اولین جنگ چین و ژاپن و اصلاحات گابو شد.

۱۸۹۵ میلادی:چینی ها استقلال کره را بر اساس معاهده شیمونوسکی به رسمیت شناختند. ملکه میونگ سونگ توسط آدمکشانی از ژاپن به قتل رسید.

۱۸۹۶ میلادی:در یازدهم فوریه،پادشاه گوجونگ به سفارت روسیه در سئول فرار کرد.

 

امپراطوری کره:

 

۱۸۹۷ میلادی:پادشاه گوجونگ بعد از یک سال پناهندگی در سفارت روسیه به قصرش بازگشت.

میلادی: معاهده ژاپن و کره امضا شد و کره تحت الحمایه امپرالیسم ژاپن شد.۱۹۰۵

۱۹۰۷ میلادی: در ماه جون،ماموریت فرستادگان سری در لاهه انجام شد.

۱۹۰۷ میلادی:۱۸۸ جولای.گوجونگ با فشار امپریالیسم ژاپن و به نفع پسرش سانجونگ حکومت را تفویض کرد.

۱۹۰۹ میلادی:۲۹ اکتبر.ایتو هیروبومی (ژنرال مقیم ژاپن در کره)توسط یک فعال استقلال کره ای به نام آن جونگ گون به قتل رسید.

۱۹۱۰ میلادی:۲۹ آگوست.امضای قرارداد بین ژاپن و کره در سال ۱۹۱۰ باعث شد که امپراطوری کره ضمیمه امپریالیسم ژاپن شود.

 

دوران استعمار حکومت ژاپن:

 

۱۹۱۶ میلادی:اخرین موج از شورش اویبیونگ توسط نیروهای ژاپنی سرکوب شد.

۱۹۱۹ میلادی:جنبش اول مارس.علت این جنبش مرگ ناگهانی و راز آلود گوجونگ بود که استقلال کره را اعلام کرده بود.تظاهرات صلح امیز مردم در سراسر کشور توسط نیروهای نظامی و پلیس ژاپن بعد از دو ماه به خاک و خون کشیده شد.فرماندار – ژنرال ژاپنی هاسگاوا نیز استعفا کرد.

۱۹۱۹ میلادی:تاسیس دولت منطقه ای جمهوری کره در شانگهای.

۱۹۱۹ میلادی:سایتو ماکوتو به عنوان سومین فرماندار – ژنرال کره منصوب شد.دوران ” سیاست فرهنگی ” آغاز شد.

۱۹۲۰ میلادی:در نبرد چونگ سان ری، ارتش استقلال طلب کره که توسط کیم جوا جین هدایت می شد به پیروزی رسید.

۱۹۲۶ میلادی: جنبش دهم جون.

۱۹۳۲ میلادی:فعال استقلال طلب کره ای لی بونگ چانگ در تلاشش برای به قتل رساندن امپراطور هیروهیتو در توکیو ناکام ماند.

۱۹۳۲ میلادی:فعال استقلال طلب کره ای یون بونگ گیل نظامیان ژاپنی را که در شانگهای تجمع کرده بودند بمباران نمود.

۱۹۳۸ میلادی:فرماندار – ژنرال کره سیاست سوشی کامی (تغییر اسامی کره ای به فرم ژاپنی)را شروع  کرد.

۱۹۴۵ میلادی:امپراطوری ژاپن تسلیم نیروهای متحد شد.بر اساس بیانیه پوتسدام کره مستقل شد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن