کیم یوشین

کیم یوشین متولد سال ۵۹۵ ، ژنرالی در قرن هفتم میلادی در شیلا بود. او اتحاد شبه جزیره کره توسط شیلا که تحت فرمانروایی پادشاه مویول و پادشاه مونمو به وقوع پیوست را هدایت کرد.

گفته می شود یوشین بایستی نتیجه امپراطور گاهه آخرین فرمانروای کشور گایا باشد. همچنین به وی یکی از بالاترین مقام ها در سیستم رده بندی اشراف شیلا که به سیاستمداران و نظامیان داده می شد اعطا شده بود.

او در گیانگ بدنیا آمد و در حالی که فقط پانزده ساله بود جنگجوی هورانگ شد. در سن هیجده سالگی وی تبدیل به یک شمشیر باز ماهر و رهبر هوارانگ ها گردید.

در سن ۳۴ سالگی به یوشین فرماندهی کل قوای نیروهای مسلح شیلایی داده شد. سه سال بعد دختر خاله کیم یو شین (شاهزاده دوک من) با عنوان سوندوک امپراطوریس شیلا شد و وی کیم یو شین را به عنوان فرمانده ارتش سلطنتی منسوب کرد.

در طول سلطنت امپراطوریس سوندوک، کیم یوشین صاحب ده ها هزار سرباز خصوصی شد و توانست نبردهای زیادی را برعلیه بکجه پیروز شود و تبدیل به یکی از قدرتمندترین مردان شیلا گردد.

کیم یوشین
پرتره کیم یوشین

دستاوردهای نظامی:

احتمال می رود اولین رهبری کیم یوشین در نبردها در حدود سال ۶۲۹ اتفاق افتاده است و در طول آن، وی توانایی خود را به عنوان یک مبارز به سرعت به اثبات رساند.

شیلا در نبردی دائمی با همسایه غربی خود بکجه بر سر قلمروهای منطقه بود. هر دو طرف موفقیت ها و شکست هایی داشتند و نبرد برای سال های متمادی ادامه داشت. در این زمان بود که کیم رده های نظامی را پیمود، به مقام یک ژنرال رسید و یک فرمانده ماهر میدان جنگ شد.

شیلا و بکجه اتحادی را در جهت مبارزه با گوگوریو و قصد آن در به تحت فشار قرار دادن قسمت جنوبی شبه جزیره شکل دادند و با هم یک حمله موفقیت آمیز را بر علیه گوگوریو راه انداختند. شیلا مناطق شمالی و بکجه قسمتی از جنوب رودخانه هان را تصرف کردند اما شیلا برای اینکه ادعای مالکیت بر هر دو ناحیه را داشت، اتحاد را شکست و به بکجه حمله کرد. بعد از این خیانت بکجه با گوگوریو متحد شد. زمانی که گوگوریو و بکجه در سال ۶۵۵ به شیلا حمله کردند، نیروهای شیلا به منظور نبرد با مهاجمان به نیروهایی از تانگ ملحق شدند. اگرچه به روشنی مشخص نیست کیم یو شین چه زمانی برای اولین بار ژنرال شده است، اما او یقینا نیروهای شیلا را در این زمان هدایت می کرد.

در تابستان سال ۶۶۰، پادشاه مویول (کیم چونچو) و ولیعهد یوم مین با ارتشی بزرگ کمپی را در نامچون به منظور حمله به باکجه دائر کردند. کیم اینمون به منظور درخواست سرباز به تانگ رفت و با ژنرال های چینی (سو تینگ فانگ و لیو پو یینگ) که صد و سی هزار سرباز را هدایت می کردند و از دریا گذشته و در جزیره تونگ مول پهلو گرفته بودند برگشت.

پادشاه به ولیعهد، کیم یو شین، چینجو، چونجون و دیگران دستور داد تا یکصد کشتی بزرگ را با سربازان بارگیری کنند و آماده همراهی با ارتش تانگ شوند. سرانجام کیم یوشین به سابی پایتخت بکجه در نبرد هوانگ سان بول که یکی از مشهورترین نبردهای قرن بود حمله کرد.

مدافعان بکجه ای که فقط توسط ژنرال گی بک هدایت می شدند، نبرد عادلانه ای با جنگجویان کیم نداشتند زیرا تعدادشان ده برابر کمتر از نیروهای شیلا بود. بکجه که پیشتر مشکلات سیاسی و داخلی را متحمل شده بود، فروریخت.

ژنرال سو تینگ فانگ پیشنهاد کرد که کل بکجه را به یوشین، اینمون و یانگدو بدهند اما آنها قبول نکردند. پادشاه مویول بالاترین مقام شیلا (ریئس الوزرا) را به کیم یوشین اعطا کرد. به محض اینکه بکجه شکست داده شد ، نیروهای تانگ در تپه های سابی اردو زدند و پنهانی نقشه کشیدند تا به شیلا حمله کنند. پادشاه شیلا فهمید و مقاماتش را برای طرح ریزی یک استراتژی فراخواند. زمانی که ارتش تانگ فهمید که شیلا به نقشه آنها پی برده است، آنها پادشاه بکجه را به همراه ۹۳ مقام رسمی و بیست هزار سرباز زندانی برداشته و در سومین روز از ماه نهم بادبان ها را از سابی به مقصد تانگ کشیدند. آنها ژنرال لیو جن یوان را در بکجه به منظور در اشغال داشتن آن برجا گذاشتند.

هنگامی که ژنرال سوتینگ فانگ زندانیان را به امپراطور تانگ تقدیم کرد، امپراطور دلیل حمله نکردن به شیلا را از وی جویا شد. او در پاسخ گفت:“پادشاه شیلا مهربان است و مردمش را دوست دارد. افسران وی با وفاداری به ملت خود خدمت می کنند و پائین ترین مقام آنها به بالاترین مقامشان به مانند پدر و برادر بزرگ تر خود خدمت می کنند. به رغم اینکه شیلا کشور کوچکی است، هیچ کشوری نمی تواند بر علیه آنها نقشه ای بکشد.”

مجسمه ژنرال کیم یوشین

سپس نیروهای شیلایی به رهبری یوشین و متحدان تانگی آنها از دو جهت به سمت گوگوریو حرکت کردند و در سال ۶۶۱ به امپراطوری به ظاهر تسخیر نشدنی گوگوریو حمله کردند اما گوگوریو آنان را دفع کرد.

این تهاجم گوگوریو را ضعیف کرد. در سال ۶۶۷ تهاجم دیگری انجام شد که باعث نابودی گوگوریو در سال ۶۶۸ شد. تانگ دوباره سربازان خود را در مناطق سابق بکجه مستقر کرد و تصمیم داشت با حمله ای به شیلا کل شبه جزیره کره را تحت کنترل خود درآورد. در سال ۶۷۶ در شانزدهمین سال سلطنت پادشاه مونمو، شیلا چینی ها را بیرون رانده و سرانجام سه سال بعد از فوت کیم یوشین شبه جزیره کره متحد شد.

کیم یوشین و خانواده سلطنتی:

کیم یو شین دو خواهر داشت (کیم یوهوی و کیم مونهوی). کیم مونهوی که بعدها با عنوان ملکه مونمیونگ شناخته شد، با دوست دوران بچگی یوشین که همان کیم چونچو (پادشاه مویول) بود ازدواج کرد.

کیم چونچو و ملکه مونمیونگ والدین پادشاه مونمو و کیم اینمون بودند. بعد از اینکه همسر کیم یو شین فوت کرد، او با سومین دختر کیم چونچو (بانو جیسو)ازدواج کرد که باعث نزدیکی بیشتر آنها شد.

در سال ۶۴۲، بکجه بخش هایی از شیلا را اشغال کرد و کیم چونچو که عصبانی بود، خواست تا برای گرفتن انتقام از بکجه به گوگوریو سفر کرده و سرباز درخواست کند. زمانی که چونچو اماده سفر بود، قول داد تا در طی ۶۰ روز برگردد. سپس هر دو قسم یاد کردند تا برادران خونی باشند.

زمانی که چونچو به دربار گوگوریو رسید، پادشاه فهمید که وی یک مرد عادی نیست پس دستور داد او را برای اعدام زندانی کنند. بعد از شصت روز زمانی که چونچو برنگشت، کیم یو شین سه هزار جنگجوی شجاع شیلایی را برای نبرد آماده کرد. اما قبل از تصمیم ملکه در خصوص زمان حرکت کیم یوشین، پادشاه گوگوریو از نقشه شیلا توسط جاسوسانش آگاه شد و چونچو را آزاد کرد.

یوشین ده فرزند داشت.پسر سوم وی (کیم ون سول) بعدها نقشی محوری در استقلال کامل شیلا از امپراطوری تانگ ایفا کرد. یکی از نوادگان وی نیز شخصی به نام کیم آم می باشد که منجمی مشهور در قرن هشتم شیلا بود.

داستان های زیادی در مورد کیم یوشین وجود دارد که به فرزانگی و شجاعت وی به عنوان یک ژنرال شهادت می دهند.

گفته می شود وی یکبار دستور داشت تا یک ارتش شورشی را سرکوب کند اما سربازان وی به دلیل مشاهده ی سقوط یک ستاره بزرگ از آسمان و بد یمن پنداشتن آن از نبرد سر باز زدند. برای بازیابی اعتماد به نفس سربازان، ژنرال از یک کایت که گلوله ای آتشین را به سمت آسمان حمل می کرد بهره برد.

سربازان که مشاهده کردند ستاره به آسمان بر می گردد، تجدید قوا کرده و شورشی ها را شکست دادند. همچنین ژنرال کیم به طرز خلاقانه ای از کایت ها به عنوان یک وسیله ارتباطی بین سربازانش زمانی که آن ها بایستی بین جزایر و سرزمین اصلی تقسیم می شدند استفاده می کرد.

در داستان دیگری امده است زمانی که شیلا با تانگ بر علیه بکجه متحد شد، یک مشاجره بین یکی از فرماندهان کیم و سو جونگ بانگ (ژنرال تانگ)رخ داد. گفته می شود زمانی که مشاجره داشت به طور بالقوه ای به یک نزاع خونین تبدیل می شد، شمشیر کیم از غلافش به دستش پرید زیرا اعتقاد بر این بود که شمشیر یک مبارز ذهن وی بود.

این اتفاق باعث وحشت ژنرال تانگ شد و وی سریعا از افسران شیلا عذرخواهی کرد.

فرمانده کیم یوشین در یک نقاشی باستانی

درست قبل از اخرین نبرد با بکجه، پنجاه هزار جنگجوی دستچین شده تحت رهبری ژنرال کیم یوشین آماده می شدند تا همراه با ۱۲۲۷۱۱ سرباز ماهر از تانگ به رهبری “سو تینگ فانگ” بجنگند. یک پرنده درنده شروع به چرخیدن دور سر ژنرال “سو” کرد و یک پیشگو صراحتا بیان کرد که این یک نشانه بد برای کشته شدن قطعی وی در نبرد آینده است. ژنرال تانگ سر تا پا به لرزه افتاد و نزدیک بود به مردانش دستور بازگشت بدهد. کیم یوشین شمشیر درازش را از غلاف بیرون آورد و با حمله ای پرنده را کشت و آن را جلوی پای ژنرال قرار داد و گفت :“یک پرنده کوچک عجیب نمی تواند مانعی برای ارتش ما در برابر یک پادشاه بد باشد.”
در سال ۶۶۱ در طی سلطنت پادشاه جینپیونگ، زمانی که کیم یوشین هفده ساله بود، گوگوریو،باکجه و ماگال تجاوزی را به خاک شیلا شروع کردند. کیم یوشین که عصبانی بود به غاری در کوه چکنگ آک وارد شد. وی در آنجا روزه گرفت و سوگند یاد کرد تا به نابسامانی ها پایان دهد. بعد از چهار روز مردی که لباس خشنی به تن داشت بر وی ظاهر شد .کیم یوشین فهمید که او یک فرد عادی نیست و به مدت هفت روز به وی التماس کرد تا رازهای مرد پیر را یاد بگیرد.

سرانجام مرد پیر سخن گفت:“شما برای اتحاد سه امپراطوری تعیین شده اید، اگرچه جوان هستید. این قطعا یک شخصیت قوی را نشان می دهد”. سپس مرد پیر به وی روش های سری را آموخت و در میان نور درخشان پنج رنگی ناپدید شد.

در سال ۶۲۹ کیم یوشین در ارتش شیلا که تحت رهبری پدرش(سوهیون)بود می جنگید. سربازان اراده خود را بعد از شکست های متوالی در تصاحب دژ نانگ بی و کشته شدن تعداد زیادی از هم قطارانشان از دست دادند.

کیم یوشین که در آن زمان فرمانده سربازان محافظ رده میانی بود، به نزد پدرش رفت و قول داد به سربازان روحیه ببخشد. او به اسبش سوار شد، در راهش تا کمپ دشمن مبارزه کرد و در نهایت سر ژنرال دشمن را برید. زمانی که سربازان شیلا وی را دیدند در حالی که سر ژنرال را در دست دارد و در حال بازگشت است، به میدان جنگ شتافتند و بیش از پنج هزار سرباز دشمن را کشتند، بیش از هزار اسیر گرفتند و شهر محاصره شده تسلیم شد.

مقبره ژنرال کیم یوشین

در طی زندگی اش کیم یوشین احساس می کرد که بکجه، گوگوریو و شیلا نبایستی کشورهای جداگانه ای باشند و باید متحد شوند. او به خاطر تلاش در جهت اتحاد شبه جزیره مورد احترام است و مشهورترین ژنرال در جنگ های اتحاد سه امپراطوری می باشد. وی به خاطر تلاش هایش در میادین نبرد به طرز سخاوتمندانه ای پاداش داده شد.

کیم یوشین حق ورود به قصر در هر زمانی را دریافت کرد و همراهان وی هر کدام مقامی را دریافت کردند.د ر سال ۶۶۸ پادشاه مونمو به وی مقام افتخاری تدگاک کان (قاصد عالی دفاعی)را اعطا کرد. همچنین وی روستایی با پانصد خانوار دریافت کرد و در سال ۶۶۹، ۱۴۲ مزرعه پرورش اسب را در سراسر کشور دریافت نمود.

یک روز در ششمین ماه از سال ۶۷۳ مردم صدها مرد زره پوش را دیدند که از خانه کیم یوشین خارج و ناگهان ناپدید شدند. زمانی که کیم یوشین این موضوع را شنید گفت: “آنها سربازان مخفی تحت فرماندهی من بودند و احساس کردند شانس من رو به اتمام است و مرا ترک کردند . من به زودی خواهم مرد.”

ده روز بعد او در بستر بیماری افتاد و در اولین روز از هفتمین ماه در اتاق اصلی خانه اش فوت کرد و در کوهپایه کوه سونگهوا به خاک سپرده شد. پادشاه مونمو یک هزار توپ ابریشم رنگی و دو هزار کیسه برنج برای مراسم تشعیع وی فرستاد و به گارد سلطنتی دستور داد تا از مقبره وی محافظت کنند.

کیم یوشین تا سن ۷۹ سالگی زندگی کرد و به عنوان یکی از مشهورترین ژنرال ها و اساتید شمشیر کره ای در تاریخ کره معروف است. او موضوع چندین داستان و افسانه کره ای می باشد و بسیاری از کره ای ها از ابتدای کودکی با وی آشنا هستند.

در پی فوت یوشین،او عنوان افتخاری “پادشاه هونگ مو” را دریافت کرد. مقبره اش مانند پادشاهان باشکوه ساخته شده است.
اگر به خاطر کیم یوشین نبود ملت کره متحد نمی شد و مردم کره نمی توانستند ملتی متمایز با فرهنگی منحصر به فرد باشند.این میراث نهایی ژنرال کیم یو شین است.

منبع ویکی پدیا انگلیسی سایت دائر المعارف جهان جدید سایت باستان
عضویت
اطلاع از
guest

157 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
محمد

بنام حاکم یگانه و مطلق جهان آفرین و دروددبر رسولش و خاندان پاک آن رسول بزرگواران شما چه نظرتون خوب باشه یا بد کاری ندارم ولی در واقعیت کیم یوشین یک فرمانده بزرگی بوده و کسی بود که که کره را متحد و ارتش تانگ(بعضی از دوستان فرمودند که کیم یوشین بی رحم بوده و با فرمانده اهل تانگ دست به چپاول زده اند که اشتباه است زیرا فرمانده یوشین با غارت مخالف بودند و با مردم نجنگیدن بلکه آن چپاول به دست ارتش تانگ رخ داده و شما هم میدانید که فرمانده کیم یوشین با کشور و سیاست های… مطالعه بیشتر »

نرگس

سریال رویای فرمانروای بزرگ، سریال خیلی قشنگ و دیدنی است. من به جز کیم یوشین کسی رو به عنوان ژنرال و شمشیر زن قبول ندارم.

مرید

کیم یوشین قدرتمندترین و داناترین فرمانده نظامی اون دوران بود و همیشه بر ارمان اتحاد وفادار بود.مردم اونو از خود فرمانروا نیز بیشتر دوست میداشتن.حالا بعضیا نمیخوان افتخارات اونو باور کنن،هیچ کاری نمیشه کرد ولی به نظر من یک انسان نترس و با درایت و جنگجویی بود.

ناشناس

احسنت به ژنرال کیم یوشین که به سربلندی شیلا و ارمانش تصمیم می گیرد👏👏

علی

ولی خیلی اشتباهات تاریخی توش وجود داره مثلا اونجا ک میگه کیم چونچو پسر پادشاه جینجی هستش
در حالی که این یه اشتباه محضه
اون پسر بانو چیونمیونگه
نه پادشاه مخلوع

ناشناس

من عاشق رویای فرمانروای بزرگ و افسانه اوک نیو هستم در رویای فرمانروای بزرگ : یوشیو و بیونگ و همینطور بانو جیسو خیلی خوب و با احساس بازی کردند و در افسانه اوک نیو : خدت اوک نیو از همه بهتر بازی میکرد و یک زن شمشیر زن بود و در ضمن شما دارید در مورد یک کشور دیگه صحبت می کنید و بحث می کنید خوشتون میاد اونا هم فرماندهان ما صحبت کنند و در موردشان غیبت کننند

❤️❤️
امتیاز :
     

واقعا نمونه یک سپه سالار هستش

فرزاد

قسمت خنده دارش اینجاست تو فیلم هاشون طرف همدیگه لشکر میکشیدن و در هر جنگی هزاران یا صد ها کشته تلفات میدادن.
بعدش هم میگفتن که این جنگ ها کشک بوده و دنبال روابط صلح آمیز و دوستانه هستیم
خخخخخخخ
آخه کی تو دنیا به دشمنش ارادت داره

ناشناس

سلام.کوروش برزرگ خودمون که بزرگترین فرمانده تاریخ که دشمنان شو به دوستان خود تبدیل می کرد

فرزاد

خواهشا کورو‌ش رو با یک اوزی مثل یوشین مقایسه نکن تشکر.

فرزاد

سلام کوروش کبیر رو با یک اوزی مثل یوشین مقایسه نکن
باتشکر تشکر.

امید

کوروش هم زیاد پرونده خوبی نداشت
با کلی جنایت و کشتار آخرش در جنگ شمال کشته شد

Zeinab

تازه شما که میدونی بقیه نمیدونن البته اگه تاریخ شاه گوانگائتو کبیر رو بدونن میدونن که این شاهم شاهی بوده مثل کوروش تازه اونایی که میگن کپی بوده از روی قهرمانای ایران برن گوگل بزنن شاه گوانگائتو یا اینو جواب بدن ببینم کجای ایران فیلمی ساخته از کوروش که فرض به مثال اینا بیان از روش کپی کنن نمیدونم چرا حس میکنن اینا قهرمان ندارن یا اینا مثلا کشوراشون از زیر بوته به عمل اومده خدایی چه منطقیه نمیدونم

علیرضاهمتی نژاد

بزرگترین قهرمانان کره، هموسو، جومونگ، موهیول، ته جویونگ، سورو، سوسانو، کیم یوشین، گیبک، بونگه سومون، کیم چونچو

Zeinab

یئون گا سومونو نوشتی من نفهمیدم

یک سؤال

سوسانو و سورنا رو هم بین این اسامی نوشتی؟!!!!!!

هیا

کیم یوشین خیلی خوش قیافس
و‌واقعا درخشش زیادی در سریال رویای فرمانروای بزرگ داشت

هیا

آها زیباترین سریال رویای فرمانروای بزرگ
خیلی سریالشو دوست دارم مخصوصا کیم یوشین و بانو جیسو

ضمنا بوبنین هم نقشش قشنگه در سریال

مصطفی

کیم یوشین اوزی گفت هدف و آرمان!!
اولا اینکه خودت هیچ غلطی نکردی و قوای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفری چین باکجه رو نابود کرد. این اولا

دوم اینکه : از کی تا حالا قتل و عام مردم بی گناه و حمله به یک کشور بی طرف و چپاول ثروت مردم و هجوم بی رحمانه و وحشیانه و دزدیدن دختر های باکجه شده آرمان!!!!

سلیمان

حالا شما چرا با این لحن تند کاسه داغ تر از آش شدی
جنگ و دعواشون تموم شده خود مردم کره براشون مهم نیست اون وقت حالا شما دست بردار نیستی؟

ناشناس

سلام.
با ارض خسته نباشید به اقای سیروس پور

ژنرال کیم یوشین‌ یک فرمانده بزرگ تاریخ کره است که او فرمانده اغازگر اتحاد سه قلمرو کره بود که هدفش رفاه مردم سه قلمرو بود

لطفا درباره ی کیم سانگ گوانگ پسر اول کیم یوشین که در سریال رویای فرمانروای بزرگ نشون داده بود اگر مطلبی در موردش در تاریخ کره امده برای ما ارائه بدین

ناشناس

در پاسخ نرگس جان هم باید بگم دقیقا
منم همینو نظرو دارم
شمشیر زن فقط کیم یوشین
وسلام

طوگاد

برخی فرماندهان مانند کیک یوشین بودند که از صدها پادشاه تاثیرگذارتر و مهم تر بودند. هرچند از اقدامات دیپلوماتیک چونچو هم نمیشه گذشت.

مهدی میگوید

چرا مقبره کیم یوشین قهرمان شیلا را نگفت
و تعداد جنگ هایی که وی حضور داشت

امید

وقتی پیروزی افسانه ای دژ آنسی برای مردم گوگوریو زیاد مهم نیست اون وقت میان از کیم یوشین که کشورشون رو نابود کرده تعریف کنند؟؟
پس از اون حمله (بعد از ۲۰۰ سال) مردم گوریو با نهایت شرافت انتقامشون رو از شیلا گرفتند

Zeinab

اینو قبول دارم خیلیم درسته ولی مگه توی کل سه امپراطوری فقط مردم گوگوریو هستن که باید ستایشش کنن توی خود فیلم میگه شهرتش تا جاییه که به گوگوریو بکجه وائه تانگ و جاهای دیگه رسیده بعد شما فقط میگی گوگوریو؟

پاسخ

به هر حال شیلا و گوگوریو هردوشون نابود شدند و از نقشه هم محو شدند این قدر جوش نزنید و باهم دعوا نداشته باشید

هیا

من‌ عاشق سریال رویای فرمانروای بزرگ هستم
مخصوصاً کیم یوشین عاااالیع
فقط کیم یوشین و همسرش بانو جیسو

صالح

منم نفرت دارم ازشون همشون کثیف تر از هم بودند.
چونچو سگ چینی های نجس بود
اویجا هم یک پادشاه خوشگذران و بی فکر و عیاش بود
یوشین و سودینگفانگ ۲ قاتل شرور بی رحم کثیف بودند
که به باکجه ناجوانمردانه حمله کردند. با اون استدلال مزخرفشون
بیدام هم یک اوزی بلندپرواز خودخواه نادان بود

شالح

بی شرف ها همه رو قتل عام کردند.
تمام مردم باکجه رو
انصافا این کجاش انسانیته؟؟

فرزاد

حرفت درسته ولی بلند پروازی بد نیست بیدام آدم بدی نبود

داوود
امتیاز :
     

ولی از حق نگذریم کیم یوشین فرمانده ای با این همه پیروزی و دستاورد بوده:
از بین بردن باکجه
سقوط و نابودی گوگوریو
شکست ارتش مهاجم تسانگ (تانگ)
غلبه بر دژهای جزایر جنوبی
قلع و قمع سپاه شورشی ۳۰ هزار نفری بیدام و همچنین پیروزی در مقابل ارتش ۴۰ هزار نفری ژاپن (وایی)

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط داوود
ناشناس

ببین با کیا شدیم ۸۰ میلیون
تمام سریال های کره ای دورغه و پر از چاخان و تحریف.

ازدواج با محارم و مصرف نوشیدنی الکلی و قتل و عام برای فتح سرزمین ها و….. انسانیت نیست.

Zeinab

مثلا آقازاده های خودمون الان خیلی خوبن لم دادن جلو تلوزیون تو ویلاهای میلیاردیشون دختر جلو دستشون پره بعد داری سنگ کیارو به سینه میزنی

ایرانیم

سلام و درود
من بشخصه عاشق فیلمهای کره‌ایی هستم مخصوصا جومونگ و رویای فرمانروای بزرگ.
با احترام به نظر بقیه دوستان من معتقدم کیم یوشین بهترین فرمانده و فردی بود که هیچ وقت متزلزل نشد.
بنظرم بهتره به اسطوره های تاریخی بقیه هم احترام بگذاریم تا به اسطوره های خودمون احترام گذاشته بشه.
فقط یه سوال جومونگ فرمانده واقعی بوده؟؟ من فکر میکردم فقط خیالیه.

صالح

احسنت درود بر شما. فقط یه مطلب رو فراموش نکنید. جومونگ وجود داشته ولی نه این طور که ۵۰ متر بپره بالا و یک سوزن رو از فاصله ۱ کیلومتری با کمان بزنه و هزار نفر رو حریف باشه!!! شاهزاده بویو بود که با کمک قبایل اطراف بویو نیرو جمع کرد و به جنگ با چین رفت. بعد از فتح شهیر به اسم زوانتو منطقه گوگوریو رو ایجاد کرد. پس از اون نوه اش (به اسم دیمیشن یا همون موهیول با لشکرش بویو رو نابود کرد) ولی تو فیلم هاشون خیلی چاخان کرده بودند و چرت و پرت سرهم کردند… مطالعه بیشتر »

ناشناس

سلام اون‌هایی ک از کیم یوشین انتقاد میکنن و بهش میگن فرمانده ساده پرخاشگر پر ادعا ک با لشکر کشی و قتل عام ادعای صلح دارع و…. برید ی نگاهی به تاریخ کره بندازید بعد بیاد حرف بزنید ۳ قلمرو کی متحد کرد؟؟ همین کیم یوشین ۳ قلمرو متحد کرد و برید تحقیق کنید لقب هایی ک مردم بکجه گوگوریو و بقیه کشور ها اون زمان بهش دادن چی بوده؟؟ کیم یوشین و گیبک شهرتشون به روم هم رسیده بود اما شهرت کیم یوشین از گیبک خیلی بیشتر بود مثلا اگر کسی توی روم میگفت گیبک رو میشناسی میگفتن همونی… مطالعه بیشتر »

امید

متاسفانه چه قدر کمی از مردم ساده تشریف دارند اصلا مردم چین هم اسم کیم یوشین رو نشنیده بودند حالا چه برسه به رم!! وقتی پیروزی افسانه ای دژ آنسی برای مردم مهم گوگوریو نیست اون وقت میان از یوشین که کشورشون رو نابود کرده تعریف کنن؟؟! مردم باکجه هم که بی رحمانه قتل عام شدند (توسط چینی ها) که عامل این کشتار هم حمله شیلا بود که باعث پخش شدن ارتش بکجه شد گیبک فقط با ۴ هزار نفر (که ۲۰۰ تاشون هم خائن بودند) دقیقا ۱۵ هزار شیلایی رو به درک واصل کرد و در اخرش هم به… مطالعه بیشتر »

جواد

باریکلا ایکاش بقیه هم این بینش شما رو داشتن مشخصه همه این داستانها رو از تاریخ ایران و روم و چین کپی کردن چون داستان قهرمانهاشون خیلی شبیه به قهرمانهای ایران و رومه

پاسخ

کاربر جواد
شما دیگه خیلی متوهمی
مواد مخدر مصرف داشتی یا تأثیر فکر و خیال زیاد هستش؟

طاهر
امتیاز :
     

ممنون مقاله عالی
بعضی دوستان گفتند که کیم یوشین قتل و عام کرده و این حرفا
که اصلاً حرفشون درست نیست
خب تو میدان جنگ که نقل و نبات که پخش نمی‌کنند که
باید دشمن رو کُشت دیگه

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط طاهر
آریا
امتیاز :
     

سلام.خسته نباشید.تا جایی که من متوجه شدم همسر کیم یوشین یعنی همان بانو جیسو دختر کیم چونچو و ملکه مونمیونگ(خواهر کیم یوشین) بود.این یعنی کیم یوشین با خواهرزاده اش ازدواج کرده بود؟!

آریا

سپاس از پاسخگویی شما.خواهش میکنم درباره ی پسرش کیم وونسول و مبارزه هایش با تانگ هم مطلب منتشر کنید.خسته نباشید.

آریا

خدا قوّت.

ناشناس

اگه فیلمو از اول نگاه میکردی میفهمیدی که بانو جیسو از همسر اول کیم چونچو هست خواهر کیم یوشین همسر دوم کیم چونچو هستش

مهتاب

نه این طور که من تحقیق کردم و متوجه شدم جیسو دختر یکی از درباریان بوده.

طن طن

نه کیم چونچو دو دختر از همسر اولش داشت و جیسو باداییش ازدواج نکرده

رضوانه

سلام نه همسر اول کیم چونچو فقط یک دختر داشت

ali431

سلام ی سوال تو سریال ملکه سوندوک نشون میده یونچون پدر کیم چونچو نیست پس چرا تو رویای فرمانروای بزرگ بهش میگه پدر؟ اون که نوه جینجی بود نه جینپیونگ پس چطوری اینطوری شده؟

و چرا تو این سریال اثری از بی هیونگ نیست؟ بی هیونگ هم پسر جینجی هستش

ناشناس

بی هیونگ ،همون رییس راهزن ها بود دیگه

ali431

ی سوال دیگه چرا بین فیلم رویایی فرمانروایی بزرگ و ملکه سوندوک انقدر تفاوت وجود داره؟
مثلا اینجا بیدام پسر میشیل بود ولی اونجا ی فرمانده معمولی بود اونجا میشیل به مرگ طبیعی مرد اینجا خودکشی کرد و بین وزیران هم کلی اسمای متفاوت وجود داره مثلا میسینگ و پاچین چانگ دو شخصیتی که در یک فیلم هستن تو اون یکی خیر
و هزاران تفاوت دیگه که اگر دیده باشید متوجه میشید که سردرگم میشید

اگه توضیح بدید خوبه

سحر

به نظر من کیم یوشین یه آدم خوب بوده که وفادارانه به مردمش خدمت کرده

.

بهتر دیگه از فکر ۲۵۰۰سال پیش بیاییم
کشور های دیگه دارن پیشرفت میکنن ما تو گذشتمون موندیم و هی کورش داریوش !به نظر من یوشین و گیبک چون که هر دو قسمتی از کشور کره بودن طوری نشان داده شدن که نه سیخ بسوزه نه کباب

😐😐

یعنی متوجه نیستی که ما باید به تاریخ کشورمون احترام بگذاریم بلاخره ما هم از همون نسل هستیم از همون آریایی های آزاده ما که کره ای نیستیم که بخوابیم فرمانده های اون ها رو تحسین کنیم من فیلم کره ای فقط برای سرگرمی میبینم و اصلا کاری به تاریخشون ندارم من فقط و فقط و فقط به تاریخ کشور عزیز خودم با تمام وجود افتخار میکنم

مرید

انسانی که در راه رسیدن به آرمان پادشاه و خودش،حاضره پسرش رو بکشه و یا طرد کنه،در وفاداری اون شک جایز نیست.حاضر میشه هرگونه ذلت رو تحمل کنه ولی به فرمانروای خویش فشار نیاوره،به نظرم دلسوزترین انسانه

N84

شما حق ندارید به کیم یوشین توهین کنید
شمایی که میگی یوشین فقط توی جنگ بوده و سربازان جنگیدن واقعا نمیدونی وجود یه همچین فرمانده ای قوت قلب برای سرباز هاست

샤 마한

احسنت کیم یوشین خیلی برای کشورش زحمت کشید

لعنت برکیم یوشین عوضی

یوشین گاوی بیش نبوده که فقط با خون مردم باکجه سیر میشده

N84

بیدام یه آدم پسته

Omid

سر نوشت خواهر یوشین کیم یوهوی که عاشق بی یونگ بود خواب دیده بود که فرمانروایی از نسل او خواهد بود چیشد

........

خب بله همون بوهی میشه در مورد اون هم بگین و اینکه از نظر تاریخی بی هیونگ وجود داشته؟

جواد

دوست عزیز سرزمین کره تا قبل از سلسله چوسان جدید یعنی تا ۶۰۰ سال قبل هیچ تاریخ ثبت شده ای نداره و همه اش به صورت افسانه و قصه دهن به دهن مردم چرخیده به نسل بعد منتقل شده و تحریف و مغالطه هم زیاد داره اگه بگم ۸۰ درصد قهرمانهاشون رو ازتاریخ کشورهای دیگه کپی کردن و واقعیت نداره دروغ نگفتم

۰۰۰۰۰

چابی خیلی وفادار بود احسنت

حسین

سلام . یکی از خواهران کیم یوشین که عاشق بی هونگ خواب دیده بود که یک فرماروا از نسل اون خواهد بود اما آخرش بر عکس شد فرماتروایان بعدی شیلا بعد از چونچو از نسل یکی دیگه از خواهر های کیم یوشین یعتی همسر چونچو بودن . و اینکه در مورد بی هونگ جیزی می دونید همونی که فرمانده گویمون بود البته امیدوارم درست اسمش رو نوشته باشم و اینکه به نظر من همین بی هونگ می تونست جومونگ شیلا باشه اما خودش نخواست به نظر من مثل آب خوردن می تونست فرمانروا بشه

محمد

سلام ..چرا ادامه سریال های جومونگ دوبله و پخش نمیشه البته من شنیدم بخاطر لطمه به داستان و قابل حذف نبودن پخش نمیشه …کسی خبر داره

ناشناس

سلام وقت بخیر بنظرمن یوشین فرمانده کشورش بود و برای کشورش زحمت می کشید مانند فرماندهان ایرانی اون برای مردم خودش زحمت فراوان و به یاد ماندنی کشید اگه بد و کثیف بود چرا حالا کلی مجسمه و اسمش تو زباح های مردم کره پیچیده پس اینقدر حرف چاخان و مذخرف نگویید

Sooung

مگه میشه بانو جیسو دختر چونچو باشه یعنی بانو جیسو با داییش ازدواج کرده بود؟؟

N84

نه خیر بانو جیسو دختر یکی از درباریان بوده هم تو تاریخ نوشته هم تو فیلم هم توی منبع های دیگه من تو همشون گشتم

یون گه سومون

ی نظر دیگه ای هم دارم… به نظر من اگر وقتی که شیلا جنگ داخلی داشت و ملکه سونگمان شورش کرد اگه اون موقع بکجه به شیلا حمله میکرد شیلا نابود میشد نمیدونم این اویجا خیلی خنگ بود من جای اویجا بودم همون موقعی که شیلا جنگ داخلی داشت بهش حمله میکردم

حامد

نظر شما
بىدام به مردم فقىر کمک مىکرد و مىخواست که شىلا رو قدرتمند کن ام کىم ىوشىن و چونچو بهش حسودى مىکردن چون بىن مردم
طرفدار زىاد داشت

سانشان

راستی یون گه سومون چی شد؟ با یانگمانچون آشتی کردن؟ قلعه آنسی چطور تصرف میشه؟ میشه سوالهای منو پاسخ بدید جناب سیروسپور

سانشان

علت مرگ یانگ مانچون چی بوده به این سوال هم پاسخ بدین؟

ناشناس

جناب سیروس پور میشه به این سوال من جواب بدین… یون گه سومون با یانگ مانچون دشمن بودن ایا آشتی میکنن؟ میشه توضیح بدین

Seda

بله شاید کیم یوشین با سپاه ۵۰ هزار نفری گیبک ۵ هزار نفری رو به سختی شکست داد اما اگر شما یگکم کتاب های تاریخ کره رو مطالعه کنید پی خواهید برد که یوشین چه کرده من بار ها اون کتاب هارو مطالعه نمودم و متوجه شدم که آنچه در تاریخ است کمی با متفاوت با سریال هاست و اما در مورد تفاوت ها اگر بخواهیم بگوئیم سریال رویای فرمانروای بزرگ درست در تاریخ است بانو میشیل در تاریخ به طور واضح بیان شده اما در این سریال نه در مورد ملکه سوندوک باید بگوئیم که این سریال هم از… مطالعه بیشتر »

ناشناس

راستی جناب سیروس پور موهیول توی سریال جامیونگ مردم ناکرانگ رو قتل عام و غارت کرد مگه تو تاریخ ننوشته بود که موهیول مردم بقیه کشورها رو مثل مردم خودش دوست داشت؟

مرگ و لعنت بر کیم یوشین جنایتکار

کیم یوشین ادم وحشی و قاتل بوده اصن هیچی حالیش نمیشد همه مردم بکجه رو قتل عام کرد…

بتوچه
امتیاز :
     

ببین چه مردم فشار خوری داریمم ما قهرمان ها کشورشون عرضع زر زدن ندارن میان کوروش و با کیم یوشین مقایسه میکنن

جواد

واقعا نویسنده فیلم رویای پادشاه چی زده بوده که این فیلنامه رو نوشته -کیم چونچو از بچگی به عنوان گروگان به دربار تانگ رفته بود و اونجا حسابی پخته بودنش وقتی هم برگشت به شیلا در واقع به قصد خیانت و تسلیم سه پادشاهی به تانگ و انتقام از دربار شیلا بود که به عنوان گروگان فرستاده بودنش -حالا هر چقدر هم سعی کنی کیم چونچو رو شبیه گاندی نشون بدی بازم بوی گندش بلند میشه

جواد

اگر قرار به اتحاد سه پادشاهی بود کوگوریو باید شبه جزیره رو متحد میکرد چون هم قویتر بود هم قدیمی تر از اون دو کشور دیگه چونچو حقی نداشت به این بهانه سه پادشاهی رو به خاک و خون بکشه

محسن

سلام. تو سریال که متاسفانه زندگی شخصیش رو خیلی ضعیف نشون دادن! فقط ازدواجش با جیسو رو نمایش دادن و نشون دادن چند تا پسر داره!

صالح

کیم یوشین یک ناجوان مرد کثیف بود. این مردک با کمک ۱۴۰ هزار سرباز چین (به اسم اون زمان تانگ) به باکجه حمله کرد توهم زد که خیلی آدم حسابیه!! در حالی که باکجه فقط ۲۵ هزار سرباز داشت. عجیب تر اینکه فقط ۵ هزار تاشون تحت فرماندهی ژنرال گیبک بودن. با همون ۵ هزار نفر حدود ۲۰ هزار سرباز دشمن رو به خاک و خون کشیدن. حالا کی واقعا ژانرال خوبی هستش؟؟ اگر فرمانده پر قدرت و باهوش باکجه (یا همون بکجه) کنترل تمام ۲۵ هزار سرباز رو داشت. و فرمانده کل قوا می‌بود. ۱۰۰% پیروز میدان بود. و… مطالعه بیشتر »

샤 마한

کیم یوشین بزرگترین و شجاع ترین فرماندهان کره بود تو هم دهنت رو ببند

فرزاد

کل تاریخ سیاه و مزخرف کره رو باهم جمع بزنی ۱ درصد به عزت و شکوه و عظمت هخامنشیان نمیرسه.
اون سریال هایی که درست میکنن همش مزخرف و دروغه.

صالح

همون سریال هاشون هم عددی نیست و مزخرفه.
۱۰۰ نفر میارن مثلا اینا ۱۰ هزار نفرن
خخخخخخ
هرکدومشون هم ۴۰۰ نفرو با چاخان بازی حریفه

امیررضا

با حرفت به عنوان فرمانده ی کثیف موافق نیستم چون به نظرم ستون شیلا بود ولی از لحاظ مقایسه با گی بک خب دیگه کاملا معلومه که گی بک برتره

ناشناس

کیم یوشین یک فرمانده بود که از دل و جان برای کشورش زحمت می کشید و دوست داشت همه در ارامش زندگی کننن و سه قلمرو یعنی کره چین ژاپن باهم متحد شوند

امیر

حرف مفت نزن

صالح

موافقم
تو هنوز نمیدونی ۳ قلمرو کره بود که تقسیم شده بود.
اون وقت اظهار نظر هم میکنی

ناشناس

درجنگ شورشیان بکجه یوشین ۱۷۰ کشتی داشت ولی پایین ۱۰۰۰کشتی داشت حالا چی

امید

قایق های ژاپن کوچک بود اولا
دوم اینکه اسمش رو درست یاد بگیر وایی
سوم اینکه اون ژنرال اشتباه کرد ارتشش رو به دریا فرستاد

حسین

حالا شما هم این قدر جدی نگیرید و حرص نخورید

حسین

هیچ سود و ضرری به حال من و شما نداره ربطی هم به ما نداره و جنگ شون هزار سال پیش تمام شده.همه شون هم مرده اند. بد بوده باشند یا خوب به خودشون مربوطه. با این طور صحبت خودخوری هم نتیجه جنگ شون عوض نخواهد شد

میلاد

من هم موافقم گی بک قوی تر از یوشین بود

امیر

آقای صالح اینکه جنگ رودرو نبوده ژنرال گیلک خیلی زحمت کشیده از داخل دروازه هوآنگ سامبول با تیر منجنیق حمله میکرد در واقع نبردشون عادلانه بود

جواد

دروازه کجا بود اونجا (هوانگسانبول) که قلعه نبود تو این فیلم رویای پادشاه اونجوری نشون دادن گیبک فقط دو طرف کوهستان و وسط گذرگاه رو سد کرده بود نمیزاشت ارتش اسکل شیلا رد بشه ولی به خاطر کمبود نیرو نتونست تا اخر اونجا رو نگه داره

Zeinab

ببین درسته ها ولی نمیگی که کیم یوشین طبق دستور شاهش مبارزه کرد تو خود فیلمم نشون داد که یوشین با گیبک دوستای چندین ساله بودن بعد تو فقط میگی یه ناجوان مرد بود درسته اگه گیبک ۲۵ هزار نفرو داشت تانگو شیلا رو شکست میداد ولی نیروی پشتیبانیو چی میگی یوشینو گیبک دوتا فرمانده هم سطح بودن که دیدی یدونشون شکست خورد اون یکی پیروز شد وقتی که یوشین شکست خورد بخاطر هوش و استراتژی بود که گیبک به کار گرفت وقتی گیبک شکست خورد بخاطر استراتژی یوشین بود حالا حرفیه برگرد هزارو خورده ای سال پیش تو روشون… مطالعه بیشتر »

حرف حق

دعوای شما ها خیلی خنده داره

حالا فرمانده خوبی بودند یا بد بودند بیش از ۱۰۰۰ سال پیش مُردند این قدر دعوا نکنید با بحث های شما تاریخ هم عوض نخواهد شد

ناشناس

ازنظر من فیلم ها بیشتر چوخان میگن وسامینگ سونگ تنها ومعتبر ترین اطلاعات شبه جزیره رو میده وافسانه هاهم مثل کتاب فردوسی شاهنامه هست وبکجه اگر باقی میموند به خاطر طمع زیادش بیشتر درفکر تسرف بود شیلاهم به یک جورایی حیله گر وهفت رنگ بود وگوگوریو هم مغرور بود ودر ان زمان فقط بازی قدرت دربار بود واسطوره ها کسانی بودند که این دورویی ودربار قدرت تلب را از بین میبردن باسیاست واول به فکر مردم بودن بعد پادشاه بعد سربازان ودر اخر ازدربار.واشتباه اونا این بود(سه قلمرو)که ازنابغه های شمشیر زنی وعلم کم کمک میگرفتن وباید ستاد تشکیل میدادن… مطالعه بیشتر »