نویسنده: بابک زارع

علم هندي

علم هندی

خاستگاه دینی آن – ستاره شناسان – اندیشه ریاضی – ارقام «عربی» – سلسله اعشاری – جبر – هندسه – فیزیک – شیمی – زیست‌شناسی – طب ودایی – پزشکان...

بهشت خدايان

بهشت خدایان

دین در هند قدرت و اهمیت فوق‌العاده دارد؛ در هیچ کشوری دیگری وضع چنین نیست. اینکه هندوان بارها به حکومتهای بیگانه گردن نهاده‌اند از این لحاظ بوده است که برای...