مرور برچسب

خسرو پرویز

وجه دیگر شیرین معشوقه خسرو پرویز

شیرین دختری است به غایت زیبا و دلپذیر که بی هیچ پیشینه ی خانوادگی مرتبط با شاهان، علیرغم خواست بزرگان دینی، ابتدا معشوق خسرو پرویز شده و بعد که او به شاهی رسید وارد حرمسرای وی می شود.شیرین با سنگدلی؛ مریم، دختر قیصر و همسر خسرو…

جنگ‌های خسرو پرویز با روم

این جنگ‌ها از سال ۶۰۲ تا ۶۲۷ میلادی، تقریباً بمدت بیست سال، امتداد داشت. کیفیات آن از این قرار بود که تا وقتی موریکیوس امپراتور روم بود، روابط مابین دو دربار، کاملاً صمیمانه بود ولی در سال ۶۰۲ میلادی موریکیوس بدست فوکاس امپراتور بعدی…

زندگینامه رستم فرخزاد رازی بزرگترین سرداران تاریخ ایران در زمان ساسانیان

رستم فرخزاد رازی یا رستم فرخزاد هرمز (درگذشت ۶۳۶ میلادی در جنگ قادسیه)؛ یکی از بزرگترین سرداران تاریخ ایران بود که در آخرین سال های حکومت ساسانیان می زیست. تمامی تاریخ نگاران او را مردی بزرگ و یکی از نوابغ نظامی آن دوره نوشته اند. رستم…

زندگینامه رازاتس یکی از سرداران بزرگ ایران در اواخر دوره ساسانی

رازاتس یکی از سرداران بزرگ ایران در اواخر دوره ساسانی است که در زمان خسرو پرویز می زیست. هنگامی که خسروپرویز به بیزانس حمله کرد، ارتش های ایران از سه ناحیه به امپراتوری روم حمله کردند. ارتش یکم به فرماندهی نارسیس از بین النهیرین. ارتش…

زندگینامه سارابلاکاس از سرداران خسرو پرویز در زمان ساسانیان

سارابلاکاس یکی از سرداران ایرانی در زمان خسرو پرویز بود. زمانی که ارتش ایران در مدت حدود 20 سال تمام منتصرفات بیزانس را در نوردید. دربار روم که دیگر امیدی به پیروزی نداشتند هراکلیوس فرمانده ارتش روم در آفریقا را به امپراتوری روم…

از عجایب بارگاه خسرو پرویز چه می دانید؟

از «هفت گنج» یا عجایب بارگاه خسروپرویز بارها در منابع مختلف نامى به میان آمده است. «ساسانیان» اثر «كریستین سن» یكى از منابعى است كه به این عجایب اشاره كرده است و از گنج گاو، دستمال نسوز، تاج یاقوت‌نشان، تخت طاقدیس، طلاى مشت افشار،…

زندگینامه شهربراز یکی از پادشاهان زمان ساسانیان

شهربراز یا شهروراز در سال 630 میلادی، از روز 27 آوریل تا 9ام ژوئن، به مدت کوتاهی حدود 40 روز، بر تخت شاهان ساسانی نشست و خود را پادشاه ایران نامید. نام اصلی او “فرخان” و «شهربراز» لقب او بود. “شهربراز” یا شهروراز به معنی “گراز کشور” یا…

گشنسب اسپاذ سپهسالار کل ارتش ایران در زمان خسرو پرویز

گشنسب اسپاذ سپهسالار کل ارتش ایران در زمان خسرو پرویز و سپس شیرویه بود. نخستین باری که از وی نام برده می شود در زمان پادشاهی خسرو پرویز است. او در زمان خسرو دوم در جنگ های مختلفی حضور داشت از جمله جنگ خسرو پرویز با فرهاد، به عنوان سردار…

همه چیز در مورد جنگ ذوقار یکی از جنگ های خسرو پرویز

جنگ ذوقار (یا نبرد ذی قار) جنگی است میان سپاه خسرو پرویز و قبایل بکر بن وائل. این نبرد در جنوب عراق امروزی در گرفت که امروزه آن منطقه کوفه نامیده می شود. سپاه ایران در این جنگ متشکل از چندین قبائل عرب نژاد بود و تنها گروه کوچکی از این…

همه چیز در مورد نامه پیامبر به خسرو پرویز در زمان ساسانیان

داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز، شاید افسانه ای بیش نیست.برخی از پژوهشگران بر این باورند که پیامبر اسلام نامه ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشته اند ساخته ی دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون…

جدول زمان بندی شدۀ پادشاهان ساسانی به استناد پژوهشهای مورخان معاصر اروپایی

جدول زمان بندی شدۀ پادشاهان ساسانی به استناد پژوهشهای مورخان معاصر اروپایی تسخیر سلوکیه و تیسفون توسط اردشیر بابکان و تأسیس سلسله ساسانی     سال 226 میلادی1 ) اردشیر یکم (بابکان) تلاش برای براندازی سلسله اشکانیزمان پادشاهی…

ایران پیش از اسلام و تمدنهای جهان باستان – بخش سوم

 -بخش سوم این فرمانروا افراد تحت امر خود را به نقطه ای آورده که بین 30 تا 40 استادیوم (استاد، Estad واحد مسافت یونانی است. سی استاد برابر یک فرسنگ و چهل استاد تقریباً یک فرسنگ و نیم یعنی نُه کیلومتر گزارش شده است) با مقّر اولیه یعنی مبداء…

نقش و سهم ساسانیان در نگارش و سامان دهی نوشته های دینی ایرانیان باستان

    هرگاه پژوهشگری بخواهد در زمینۀ موضوع فوق به تحقیق بپردازد، ابتدا با مشکلی به نام خط در نزد ایرانیان پیش از اسلام روبرو می شود. ما نیز ناگزیریم ابتدا پیرامون این مسئله و به ویژه نخستین خط ایرانیان با استناد به نشانه ها و مدارک تاریخی به…