مرور رده

تاریخ ایران پس از اسلام

دوران تیموریان در ایران چگونه سپری شد؟

تیمور از میان طایفه ای از مغولان ترک مآب شده به نام برلاس برخاست. این طایفه در سرزمین‌های تحت تصرف الوس جغتای چادرنشینی می کردند. مقارن با انحطاط قدرت ایلخانان در ایران الوس جغتای نیز دچار بحران های شدید سیاسی و اجتماعی شده بود. مغولانی که…

از اقتدار بلامنازع دودمان آل مظفر تا نابودی بر اثر توطئه

ریشه این دودمان به اعراب قبیله بنی خفاجه می رسد که در قرون نخستین هجری به نواحی خراسان مهاجرت کرده بودند. دودمان آل مظفر زمانی که دولت ایلخانی رو به انحطاط می گذاشت در نواحی کرمان و فارس و یزد قدرت یافتند. سرسلسله این دودمان شرف الدین مظفر…

 آل اینجو: دودمانی که نسب خود را به خواجه انصاری می‌رساندند

این دودمان نسب خود را به خواجه عبدالله انصاری عارف شهیر قرن چهارم هجری می رسانند. سر سلسله این دودمان شرف الدین محمود شاه است. وی یکی از ملازمان امیر چوپان و وکیل املاک خاصه ایلخانی که در مغولی بدان اینجو می‌گفتند، می‌باشد. محمود شاه در عهد…

سلسله‌ی آل کرت (کُرت) چگونه شکل گرفت؟

آل کرت  شاخه‌ای از  خاندان شنسبانی غور محسوب می‌شوند و بنیانگذار این سلسله شمس الدین محمد کرت است. در زمان حمله مغولان به ایران او از ایشان اطاعت کرد و به حکومت هرات و نواحی شرقی ایران گماشته شد. این دودمان در طول دوره حکومت ایلخانان در…

 تاریخ و سرانجام سلسله جانی قربان

درباره ریشه و خاستگاه طایفه جانی قربان نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی این طایفه را یکی از شعب قبیله بزرگ مغولی اویرات می دانند. برخی نیز اعتقاد دارند که این طایفه از قوم موسوم به هزارچه  نشأت گرفته اند. بنابراین عقیده، جانی قربان از طریق…

مروری بر نهضت سربداران

سربداران از جمله دولت هایی اند که در فاصله بین مرگ ابوسعید تا حمله تیمور در ناحیه خراسان پا به عرصه ظهور نهاده اند. ایجاد این دولت و گسترش نفوذ آن، نادرترین شکل حکومت در تاریخ اسلام است. سربداران از این جهت با حکومت های دیگر تفاوت دارند. که…

بررسی تاریخ آل جلایر

جلایر یکی از بزرگترین و مشهورترین قبایل مغولی است و دودمان جلایریان به این قبیله منتسب است. نیای جلایریان شخصی به نام ایلکانویان است که به عنوان یکی از سرداران لشکر هلاکو در حمله به ایران شرکت داشت و به همین جهت به این سلسله ایلکانویان نیز…

معرفی سلسله طغاتیموریه

سلسله طغاتیموریه نسب خود را به شش نسل وابسته به جوجی قسار یکی از برادران چنگیزخان می‌رساند.  پدر طغاتیمور سوری بن بابا بهادر نام داشت. سرکرده یک دسته ده هزار نفری از سپاهیان مغول بود و به همین جهت لقب امیر تومان داشت. در سال ۷۰۵ با بهادار…

تاریخ ایران در دوره آل چوپان

خاندان چوپانیان که یکی از شاخه‌های قبیله مغولی سلدوز بودند و معمولاً این خاندان ریاست قبیله مزبور را در دست داشته اند. نیای خاندان به سورغان سیره از سرداران بزرگ چنگیزخان می رسد. معروف ترین شخصیت این دودمان در عهد ایلخانی امیر چوپان است.…

ایران در دوره‌ی ایلخانان

اهداف و خواسته های دولت ایلخانی در دنیای اسلامی نه تنها با تخریب قلاع اسماعیلی و فتح بغداد پایان نمی پذیرفت، بلکه در نظر هلاکو فتح کامل ایران و عراق سرآغاز دوره جدیدی از فتوحات مغول محسوب می شد. هدف اصلی هلاکو به جانشینان وی دستیابی به…

حمله مغول و تاثیر آن بر جهان اسلام

پیدایش حکومت ها و امارت های مستقل در درون امپراتوری یکپارچه اسلامی به روزگار عباسیان نخستین ضربه‌ای بود که بر وحدت دنیای اسلامی وارد آمد. از زمانی که رقابت بر سر به دست آوردن قدرت در گوشه و کنار سرزمین های خلافت اسلامی آغاز شد، مقام خلافت…

جهان اسلام در آستانه تهاجم مغولان

   دهه هفتم هجری در آستانه قرن هفتم هجری و همزمان با ایجاد یکپارچگی و تشکیل حکومت واحد در مغولستان، جهان اسلام دوره جدیدی از تفرقه و تجزیه سیاسی را تجربه می‌کرد و از هم پاشیدگی دو دولت وحدت گرای سلجوقیان در شرق و ایوبیان در غرب عالم…

اوضاع فرهنگی و مذهبی عصر غزنوی

 اوضاع فرهنگی رشد و بالندگی زبان و ادب فارسی که در عصر سامانی آغاز شده بود در عهد غزنویان نیز ادامه یافت. زیرا سلاطین نخست غزنوی عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی سرزمین‌هایی بودند که به تصرف آنها در آمده بود. محمود و مسعود هر…