گاه شمار تاریخ کره

این نوشتار گاه شمار تاریخ کره می باشد.بعضی از تاریخ های قبل از قرن پنجم میلادی تقریبی و احتمالی می باشد.

 

ما قبل تاریخ:

 

هزاره پانصدم قبل از میلاد:آغاز دوران پارینه سنگی.

هزاره هشتم قبل از میلاد:دوران میان سنگی سفالین جولمون

۴۲۰۰ تا ۲۰۰۰ قبل از میلاد:ظهور فرهنگ ظروف سرامیک شانه ای که در اواسط دوران سفالین جولمون شروع شد.

 

تاریخ اولیه:

 

۲۳۳۳ قبل از میلاد:بنیان گذاری گوچوسون توسط دانگون

۱۵۰۰ قبل از میلاد:آغاز دوران سفالین مومون

۱۱۲۰ قبل از میلاد:پایه گذاری گوچوسون توسط گیجا

قرن ۱۵ تا ۱۰ قبل از میلاد:آغاز دوران برنزی

۸۰۰ قبل از میلاد:آغاز فرهنگ دشنه های برنزی لیائودونگ

۴۰۰ قبل از میلاد:آغاز عصر آهن

۳۰۰ قبل از میلاد:تاسیس کشور جین در جنوب شبه جزیره کره

 

سه پادشاهی اولیه:

 

۱۹۵ قبل از میلاد: تاسیس ویمن چوسون

۱۰۸ قبل از میلاد:سلسله چینی هان ویمن چوسون را نابود کرد و چهار فرمانداری را در شمال شبه جزیره کره تاسیس نمود.

۵۷ قبل از میلاد:تاریخ نقل شده ی پیدایش شیلا توسط باک هیوک گوسه

۳۷ قبل از میلاد:تاریخ نقل شده ی پیدایش گوگوریو توسط جومونگ.

۱۸ قبل از میلاد:تاریخ نقل شده ی پیدایش بکجه توسط اونجو

 

سه پادشاهی:

 

۴۲ میلادی:تاریخ نقل شده ی پیدایش گایا توسط سورو

۵۳ میلادی:گوگوریو در زمان تجو به یک پادشاهی متمرکز تبدیل گشت.

۲۳۴ میلادی:بکجه در زمان پادشاه گوی به یک کشور متمرکز تبدیل شد.

۳۱۳ میلادی:گوگوریو فرمانداری للانگ را نابود کرد.

۳۵۶ میلادی:شیلا در زمان حکمرانی نِمول به یک پادشاهی متمرکز تبدیل گشت.

۳۷۱ میلادی:پادشاه بکجه گیون چوگو به گوگوریو حمله نمود و پادشاه گوگاگ وون را کشت.

۳۷۲ میلادی:در زمان پادشاه سوسوریم،گوگوریو بودائیت را از کشور ژین سابق (سلسله ای چینی) وارد کرد.

۳۸۴ میلادی: چیم نیو از بکجه به صورت رسمی بکجه را پذیرفت.

۳۹۲ میلادی:پادشاه گوانگتو کبیر از گوگوریو دوران خود را شروع کرد و گوگوریو را تا یک قدرت بزرگ منطقه ای گسترش داد.

۴۱۳ میلادی: جانگسو از گوگوریو ستون یادبود گوانگتو را بنا کرد.

۴۳۳ میلادی: بکجه و شیلا اتحادی به منظور مقابله با تجاوز گوگوریو ترتیب دادند.

۴۷۵ میلادی:گوگوریو به بکجه حمله نموده و هان سونگ (سئول امروزی) را تصرف نمود.بکجه پایتخت خود را به سمت جنوب و اونگجین (گونگجو امروزی) منتقل نمود.بکجه مجددا درسال ۵۲۳ پایتخت خود را به سابی (بویو امروزی) منتقل نمود.

۴۹۴ میلادی:اخرین باقی ماندگان بویو جذب گوگوریو شدند.

۴۹۸ میلادی:بکجه به تامنا (جزیره ججو امروزی) حمله نمود.

۵۱۲ میلادی: شیلا یوسان ( یولونگ دو امروزی ) را تصرف کرد.

۵۲۷ میلادی:شیلا رسما بودائیت را پذیرفت.

۵۵۳ میلادی: شیلا به بکجه حمله نمود و اتحاد بین دو کشور از بین رفت.

۵۶۲ میلادی:شیلا تصرف گایا را کامل نمود.

۵۹۸ میلادی:اولین سری از تهاجم بزرگ سلسله سویی در جنگ گوگوریو و سویی به وقوع پیوست.این جنگ سرانجام در سال ۶۱۴ با شکست هزینه بر سویی به پایان رسید.

۶۱۲ میلادی:گوگوریو دومین تهاجم سویی را در سالسو دفع کرد.

۶۴۵ میلادی:اولین نبرد از جنگ گوگوریو – تانگ انجام شد.

۶۴۸ میلادی :شیلا اتحادی را با تانگ بنیان گذاری کرد.

۶۶۰ میلادی:بکجه توسط نیروهای شیلا – تانگ سقوط نمود.

۶۶۸ میلادی:گوگوریو توسط نیروهای شیلا – تانگ از پا در امد.

 

دوران مناطق جنوبی – شمالی و سه پادشاهی پسین:

 

۶۷۶ میلادی: شیلا نیروهای متحد چینی را از شبه جزیره کره بیرون رانده و اتحاد بیشتر سه پادشاهی را کامل نمود.

۶۹۸ میلادی:  بالهه توسط ژنرال سابق گوگوریو ته جویونگ بنیان نهاده شد.

۷۵۱ میلادی:شیلا که در اوج فرهنگی خود قرار داشت، سوک گورام و بولگوکسا را ساخت.

۸۲۸ میلادی:جانگ بوگو چونگ هه جین را که مرکزی بزرگ برای تجارت با چین ، ژاپن و ویتنام بود، تاسیس کرد.

۸۹۲ میلادی:شیلا شروع به از دست دادن کنترل بخش هایی از شبه جزیره کرد.این اتفاق زمانی افتاد که دوره ی کوتاه سه پادشاهی پسین در حال آغاز بود.

۹۰۰ میلادی: هوبکجه (بکجه جدید)در جنوب غربی شبه جزیره کره تاسیس شد.

۹۰۱ میلادی: ته بونگ ( گوگوریو جدید) در شمال غربی شبه جزیره کره تاسیس شد.

۹۱۸ میلادی:گوریو توسط تجو وانگ گان تاسیس شد.

۹۲۶ میلادی:بالهه توسط نیروهای خیتان سقوط کرد.

۹۳۵ میلادی:شیلا به طور رسمی تسلیم گوریو شد.

۹۳۶ میلادی: هوبکجه رسما خود را تسلیم گوریو کرد.

 

گوریو:

 

۹۳۶ میلادی:گوریو رسما اتحاد سه پادشاهی پسین را تکمیل کرد و باقی مانده هوبکجه و بخش هایی از سرزمین های سابق بالهه را در خود جذب نمود.

۹۵۶ میلادی: امپراطور گوانگ جونگ در مورد برده ها و زمین ها اصلاحات عظیمی انجام داد و در سال ۹۵۸ آزمون خدمات کشوری را اجرایی کرد.

۹۹۳ میلادی:اولین جنگ از جنگ های سه گانه گوریو و خیتان به وقوع پیوست.

۱۰۱۰ میلادی:دومین جنگ از جنگ های گوریو- خیتان مرزهای شمالی محل تاخت و تاز قرار داد.

۱۰۱۸ میلادی:سومین جنگ گوریو و خیتان در حالی انجام شد که خیتان ها با موفقیت دفع شدند.

۱۰۳۳ میلادی: گوریو چون ری جانگ سونگ (دیوار هزار لی) را که دیواری عظیم در طول مرزهای شمالی بود ساخت.

۱۱۴۵ میلادی: کیم بو سیک سامگوک ساگی را که قدیمی ترین متن تاریخی کره می باشد، تدوین کرد.

۱۱۷۰ میلادی: یک کودتای نظامی انجام شد.

۱۲۳۱ میلادی:تهاجم مغول ها به کره شروع شد.

۱۲۳۴ میلادی:سانگ جونگ گوگ اوم یه مون منتشر شد و به اولین متن چاپ شده توسط قالب های فلزی در جهان تبدیل شد.

۱۲۵۱ میلادی:گوریو تریپیتاکا کوریانا را که جامع ترین و قدیمی ترین نسخه دست نخورده از قوانین کلی بودائیت با حروف الفبای چینی  بود، کامل نمود.

۱۲۶۸ میلادی: معاهده صلح با مغول ها امضا شد و در آن مغول ها موافقت نمودند که تمام تلاش خود را برای محافظت از گوریو انجام دهند.

۱۲۷۰ میلادی: گوریو یک معاهده صلح با مغول ها امضا نمود و یک دوران هشتاد ساله از استیلای یوان آغاز شد.شورش سامبیول چو برای مدت ۳ سال ادامه یافت.

۱۲۸۵ میلادی: ایل یون سامگوک یوسا را تدوین کرد و در ان اسنادی از افسانه و تاریخ را جمع آوری نمود.

۱۳۸۸میلادی: ژنرال یی سونگ گی که دستور داشت به دلیل منازعات مرزی با چینی ها درگیر شود، سربازانش را بر علیه دربار گوریو به داخل کشور برگرداند.

 

چوسون:

 

۱۳۹۲ میلادی:یی سونگ گی تاج پادشاهی را بر سر نهاد و سلسله چوسون به طور رسمی تاسیس شد.

۱۳۹۶ میلادی: پایتخت به هانیانگ ( سئول امروزی) منتقل شد.

۱۴۰۲ میلادی:پول کاغذی رایج شد.

۱۴۰۸ میلادی:سیستم امتحان عالی خدمات نظامی بنیان نهاده شد.

۱۴۲۰ میلادی:تالار بزرگان تاسیس شد.

۱۴۲۴ میلادی: تاریخ گوریو تدوین شد.

۱۴۴۶ میلادی: الفبای هانگول که سه سال پیش ایجاد شده بود،توسط پادشاه سجونگ کبیر ترویج داده شد.

۱۵۹۲ میلادی:تهاجم ژاپن به کره تحت فرمان هیدیوشی تویوتومی آغاز شد.دریاسالار یی سون شین کشتی لاک پشتی را برای دفع نیروهای ناوگان دریایی ژاپن به کار گرفت.

۱۶۲۷ میلادی:اولین تهاجم مانچو انجام شد.

۱۶۳۶ میلادی: دومین تهاجم مانچو به وقوع پیوست.

۱۶۵۳ میلادی: یک کشتی هلندی با کاپیتانی هندریک هامل در جزیره ججو به گل نشست.

۱۷۹۱ میلادی:آزار و اذیت کاتولیک ها شروع شد.

۱۸۶۴ میلادی:گوجونگ به پادشاهی رسید در حالی که پدرش (ته وونگ اون) به عنوان نائیب السلطنه حکومت می کرد.

۱۸۶۶ میلادی: لشکر کشی فرانسه به کره شروع شد.

۱۸۷۱ میلادی: ایالات متحده امریکا به کره لشکر کشید.

۱۸۷۶ میلادی:بر طبق معاهده گانگ هوا با امپرالیسم ژاپن ، بنادر کره به طور رسمی گشوده شد.

۱۸۸۴ میلادی: کیم اوک گیون کودتای گاپسین را هدایت کرد.در عرض سه روز نیروهای چینی توانستند ترقی خواهان و حامیان ژاپنی انها را سرکوب کنند.

۱۸۹۴ میلادی:شورش دونگ هاک باعث اولین جنگ چین و ژاپن و اصلاحات گابو شد.

۱۸۹۵ میلادی:چینی ها استقلال کره را بر اساس معاهده شیمونوسکی به رسمیت شناختند. ملکه میونگ سونگ توسط آدمکشانی از ژاپن به قتل رسید.

۱۸۹۶ میلادی:در یازدهم فوریه،پادشاه گوجونگ به سفارت روسیه در سئول فرار کرد.

 

امپراطوری کره:

 

۱۸۹۷ میلادی:پادشاه گوجونگ بعد از یک سال پناهندگی در سفارت روسیه به قصرش بازگشت.

میلادی: معاهده ژاپن و کره امضا شد و کره تحت الحمایه امپرالیسم ژاپن شد.۱۹۰۵

۱۹۰۷ میلادی: در ماه جون،ماموریت فرستادگان سری در لاهه انجام شد.

۱۹۰۷ میلادی:۱۸۸ جولای.گوجونگ با فشار امپریالیسم ژاپن و به نفع پسرش سانجونگ حکومت را تفویض کرد.

۱۹۰۹ میلادی:۲۹ اکتبر.ایتو هیروبومی (ژنرال مقیم ژاپن در کره)توسط یک فعال استقلال کره ای به نام آن جونگ گون به قتل رسید.

۱۹۱۰ میلادی:۲۹ آگوست.امضای قرارداد بین ژاپن و کره در سال ۱۹۱۰ باعث شد که امپراطوری کره ضمیمه امپریالیسم ژاپن شود.

 

دوران استعمار حکومت ژاپن:

 

۱۹۱۶ میلادی:اخرین موج از شورش اویبیونگ توسط نیروهای ژاپنی سرکوب شد.

۱۹۱۹ میلادی:جنبش اول مارس.علت این جنبش مرگ ناگهانی و راز آلود گوجونگ بود که استقلال کره را اعلام کرده بود.تظاهرات صلح امیز مردم در سراسر کشور توسط نیروهای نظامی و پلیس ژاپن بعد از دو ماه به خاک و خون کشیده شد.فرماندار – ژنرال ژاپنی هاسگاوا نیز استعفا کرد.

۱۹۱۹ میلادی:تاسیس دولت منطقه ای جمهوری کره در شانگهای.

۱۹۱۹ میلادی:سایتو ماکوتو به عنوان سومین فرماندار – ژنرال کره منصوب شد.دوران ” سیاست فرهنگی ” آغاز شد.

۱۹۲۰ میلادی:در نبرد چونگ سان ری، ارتش استقلال طلب کره که توسط کیم جوا جین هدایت می شد به پیروزی رسید.

۱۹۲۶ میلادی: جنبش دهم جون.

۱۹۳۲ میلادی:فعال استقلال طلب کره ای لی بونگ چانگ در تلاشش برای به قتل رساندن امپراطور هیروهیتو در توکیو ناکام ماند.

۱۹۳۲ میلادی:فعال استقلال طلب کره ای یون بونگ گیل نظامیان ژاپنی را که در شانگهای تجمع کرده بودند بمباران نمود.

۱۹۳۸ میلادی:فرماندار – ژنرال کره سیاست سوشی کامی (تغییر اسامی کره ای به فرم ژاپنی)را شروع  کرد.

۱۹۴۵ میلادی:امپراطوری ژاپن تسلیم نیروهای متحد شد.بر اساس بیانیه پوتسدام کره مستقل شد.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها