صبح ۱۸ آپریل ۱۹۰۶ زلزله ای با قدرت ۷.۸ ریشتر شهر سانفرانسیسکو در کالیفرنیا را لرزاند. این زلزله که ۴۲ ثانیه طول کشید خرابی زیادی به وجود آورد و در روزهای بعد از اون اوضاع خیلی وخیم تر شد. هنرمند عکاس٬ شان کلاور با دقت تمام عکس های قدیمی زلزله و عکس های امروز سان فرانسیسکو رو بروی هم قرار داده. نتیجه ی این تلفیق زیبا آفرینش مجموعه ای از عکس های نگران کننده هست که به قول این هنرمند یادمون میاره که تمام جاهایی که ما زندگی می کنیم و راه میریم، قبل از ما محل زندگی و گذر کسانی بوده که خیلی پیشتر بودن و رفتن.

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org

عکس شان کلاور و تصاویر بازآفرینی شده %d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%db%b1%db%b9%db%b0%db%b6-%d8%b3 Tarikhema.org