۱۸ آپریل ۱۹۰۶ ای با ۷.۸ ریشتر در کالیفرنیا را لرزاند. این زلزله که ۴۲ ثانیه طول کشید خرابی زیادی به وجود آورد و در روزهای بعد از اون اوضاع خیلی وخیم تر شد. هنرمند عکاس٬  با دقت تمام عکس های قدیمی زلزله و عکس های امروز سان فرانسیسکو رو بروی هم قرار داده. نتیجه ی این زیبا آفرینش مجموعه ای از عکس های نگران کننده هست که به قول این هنرمند یادمون میاره که تمام جاهایی که ما می کنیم و راه میریم، قبل از ما و گذر کسانی بوده که خیلی پیشتر بودن و رفتن.

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو

عکس های ترکیبی شان کلاور از زلزله ۱۹۰۶ سان فرانسیسکو