تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

مرگ سقراط

” یکی از با شکوه ترین لحظات تاریخ ؛ لحظات آخر زندگی سقراط می باشد، لحظه هایی سخت تاثیر گذار در افکار آدمی؛ هر…