مرور رده

تاریخ معاصر

از زمان به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط شخصی به نام آقا محمد خان قاجار تاریخ معاصر ایران شروع می‌شود . وبعد از اینکه دوران حکومت و پادشاهی پهلوی رو به زوال می‌رود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد .

حکایت شعر و شاعری ملک الشعرای صبا با فتحعلی شاه قاجار

روزی ملک الشعرای صبا در خلوت فتحعلی‌ شاه قاجار مصاحب وی شده بود. فتحعلی‌ شاه که بعضا اشعاری می سرود، یکی از شعرهای خویش را در پیشگاه ملک الشعرای صبا با آب و تاب بسیاری خواند.شاه قاجار پس از پایان خواندن شعر خود، از ملک الشعرای دربار

مروت میرزا رضا کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه

بر اساس استناد مرتبط با تاریخ یکصد ساله ایران، دربازجویی ها یا استنطاقات صورت گرفته گرفته از ضارب (میرزا رضای کرمانی)، مطالبی در ارتباط با یهودیان ذکر شده است که بدون شک می تواند بیانگر انسانیت و مروت وی در مورد حمایت از حق و حقوق مظلومان

چرا فتحعلی‌شاه قاجار خویشتن را “خسروِ کشورسِتان” نام نهاد!

فتحعلی‌شاه قاجار ، که در زمان حکومتش معاهدات ننگین گلستان و ترکمنچای را به امضا رساند و قسمت های زیادی از ایران را از دست داد، سکه‌ای ضرب کرد که بر روی آن خود را "خسروِ کشورسِتان" نام نهاد!

رواج تصوف و ادبیات صوفیانه در دوره‌ سلجوقیان

با آنکه سابقه تصوف و عرفان در ایران به سده نخست هجری بازمی گردد، در قرن چهارم هجری با ظهور عرفایی بلند مرتبه مانند ابن خفیف شیرازی تصوف وارد دوران رونق خود شد. در زمان حکومت سلجوقیان با توجه به ظهور عرفا و صوفیانی پرآوازه مثل شیخ ابوسعيد

وقتی پسر خرم سلطان و سلیمان یکم به قزوین سفر کرد

شاهزاده بایزید (۱۵۶۱–۱۵۲۵ میلادی) (۹۶۹–۹۳۰ ه‍ ق) فرزند سلیمان قانونی و خرم سلطان بود. واقعه شورش بایزید بر ضد پدرش سلیمان و برادرش سلیم یکی از با اهمیت ترین وقایع داخلی امپراطوری عثمانی در دوره طلایی آن به شمار می‌ رود. همچنین رفتار سلیمان

عزاداری محرم در دوره صفویه

فیگوئرا سفیر اسپانیایی در سفرنامه خود در باب عزاداری ایرانیان در ایام محرم در دوره صفویه مطالبی گفته است. او در زمستان (۱۰۲۸ق / ١٦١٩م) شاهد عزاداری ایرانیان برای امام حسین بوده است. او در این زمان در اصفهان منزلی نزدیک مسجد بزرگ شهر داشت و