مرور رده

تاریخ معاصر

از زمان به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط شخصی به نام آقا محمد خان قاجار تاریخ معاصر ایران شروع می‌شود . وبعد از اینکه دوران حکومت و پادشاهی پهلوی رو به زوال می‌رود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد .

واقعه چای بوستون

واقعه چای بوستون یک اقدام اعتراضی سیاسی بود که توسط مستعمرات آمریکایی در 16 دسامبر 1773 در بوستون، ماساچوست انجام شد. مستعمره نشینان که در لباس بومیان آمریکایی موهاوک بودند، در اعتراض به مالیات بر چای و انحصار شرکت بریتانیایی هند شرقی در…

محل گنج نادر شاه!

گنج نادر شاه در طول این سال‌ها دست به دست بین پادشاهان گشتقدمت این کاخ به اوایل دوره سلطنت نادر شاه و سال 1108 خورشیدی باز می‌گردد.