تاریخ ایران از آغاز تا امروز

ایران ،کشوری پهناور و سرزمینی پر از رشادت ها و حماسه های تاریخ ساز ، و همیشه حاضر در دل تاریخ جهان را نمیتوان در چند خط و نوشته خلاصه کرد چرا که هرچقدر بیشتر در تاریخ آن پیش میرویم دنیای بزرگتری را کشف می کنیم.

دوران باستانی که سلسه ها ، امپراطوری های عیلام ، هخامنش و ماد  آغاز گر آن بوده اند و به امپراطوری ها سلسله های، بزرگ و کوچک بعد از اسلام تا به امروز ختم شده است . بر این اساس شواهد باستان شناسی بسیار زیاد ، ایران دارای تمدنی چند هزار ساله میباشد که پیشینه آن به هزارهای قبل از میلاد مسیح برمی گردد که دارای فرهنگ و تمدنی غنی و بسیار درخشان که گاه کمتر شناخته شده است می باشد.

با این تاریخ غنی و کهن ،ایران تاریخی به قدمت ۲۵۰۰ سال دارد که  از دوران هخامنشیان شروع می شود و از آن گذشته غنی و کهن ، تنها سلسله عیلام و ماد تا حدودی توانسته اند در حد بیان آغاز تشکیل دوران هخامنشی ، در تاریخ رسمی ایران بمانند . در این بخش از فرهنگ و هنر نمناک سعی کرده ایم تا مروری بر حکومت ها از ابتدا تا پس از اسلام در ایران داشته و پادشاهان هر دوره را معرفی کنیم.

تاریخ ایران به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود :

۱- تاریخ ایران قبل از اسلام
۲ – تاریخ ایران بعد از اسلام

 

تاریخ ایران قبل از اسلام:

این دوره از تاریخ ، خود به سه بخش تقسیم می شود:

. ایران قبل از آریایی ها
. مهاجرت آریایی ها به ایران
. ایران باستان

 

تاریخ ایران قبل از آریایی ها

قوم های مختلفی، قبل از آریایی ها در مناطق گوناگون ایران زندگی می کردند . در تاریخ ایران پیش از آریایی ها ، تمدن کاسی ها (در کرمانشاه و لرستان) ، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان) ،تمدن های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، تپه گیان (در نهاوند) ، تپورها در تبرستان (مازندران) و تمدن ایلام (در شمال خوزستان) در سرزمین ایران وجود داشت.

بزرگ ترین تمدن تاریخ ایران دولت عیلام بود که سرزمین آنها در جنوب غربی ایران و تقریبا مطابق با خوزستان بود. پایتخت آن شوش بود که آثار مربوط به این تمدن نیز در همان جا یافت شده است . البته می توان گفت که حکومت های جداگانه ای در تمدن عیلام بر بخش های مختلف توسط پادشاهان متفاوت اداره می شد.

این مناطق  اَنشان ، شوش ، اَوان و سیمش نام داشت . دولت عیلام اکثرا با بسیای از حکومت های تکامل یافته بین النهرین مانند اکدی ها ، بابلی ها ، سومری ها و آشوری ها در حال جنگیدن بودند.

امپراطورهای ایرانی (۵۵۰ ق م) در زمان ظهور ، دولت عیلام از یکی از سرزمین های خراجگزار ایران شد. در این زمان شهر شوش بسیار باشکوه و ثروتمند بود و زبان عیلامی یک از ۳ زبانی بود که نوشته های سلطنتی ایران به آن زبان نوشته می شدند.

 

مهاجرت آریایی ها به ایران

آریایی ها تعداد زیادی از نژاد سفید پوست هستند که احتمالا سرزمین اولیه آنها از شمال دریای سیاه و خزر تا حوالی رودهای سیحون و جیحون بوده است. بعد ها بخش از آریایی ها به سمت ایران و هند و بخشی دیگر به اروپا مهاجرت کردند به همین دلیل به اقوام آسیائی و زبان آنها، هند و اروپایی گفته می شود.

آریایی به معنای شریف می باشد . آریایی هند و ایران تا مدتها در کنار هم زندگی می کردند و پس از گذشت مدتها ، از هم جدا شدند . تا پیش از جدایی ، زبان ، سازمان اجتماعی و افسانه های مشترکی داشته اند.

 

 

 

در متون تاریخی ایران ، برخی زمان مهاجرت آریایی ها به ایران را ۲۰۰۰ سال ق م و بعضی دیگر قرن ۱۴ ق م تا قرن ۶ ق م ثبت کرده اند . آریایی ها  زمانی که به فلات ایران رسیدند، در ابتدا با کشتار مردم بومی آن منطقه ، برخی از آنها را به کار گرفتند.

آنها پس از ورود به سرزمین ایران به طایفه هایی مختلفی تقسیم شدند که مهم ترین آنها پارت ها و مادها و پارس ها نام داشتند . نام ایران برگرفته از اسم آریایی ها است که سرزمین آریایی معنا می شود.

 

تاریخ ایران باستان

تاریخ ایران باستان را از آغاز تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران می دانند.

مادها

مادها بعد از انتخاب هگمتانه به عنوان پایتخت خود ، در ایران حکومت خود را  آغاز کردند . این حکومت به رهبری فردی به نام دیاکو منظم شد . افراد دیگری مانند آزی دهاک و هوخشتره نیز از حاکمان دیگر در دوران مادها بودند . مادها تا مدتهای بسیار طولانی بر ایران حکومت کردند اما تاریخ دقیقی از این مدت در دسترس نیست .

هخامنشیان

توسط کوروش حکومت ماد ها پایان یافت . او سپس حکومت جدیدی به نام هخامنشیان را پایه گذاری کرد که نخستین دولت متمدن در تمام دنیا در آن دوران بود . در این دوره که همراه با پیشرفت فرهنگ و تمدن بود می توان به جرات گفت که جهش بشریت و دوره جهش تاریخ ایران و جهان در دوران هخامنشی اتفاق افتاد.

پس از کوروش کبیر، کمبوجیه، گئومات، داریوش، خشایار شاه، اردشیر، خشایارشاه دوم، سغد پانوس یا سغدیان، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، ارسس و داریوش سوم بر تخت پادشاهی حکومت هخامنشی فرمانروایی کردند .

سلوکیان

بعد از مرگ اسکندر مقدونی ، سردار او سلوکوس با ایجاد حکومت سلوکیان فرمانروایی خود را آغاز کرد . ریشه سلوکیان یونانیان بودند و به همین دلیل فرهنگ و زبان یونانیان را به ایران آوردند. این حکومت در نهایت در زمان آنتیوخوس دوم منقرض شد.

اشکانیان

پس از سلوکیان ، اشکانیان هم تمدن یونانی بودند که سلسه حکومت خود را آغاز کردند . حکومت اشکانیان با پادشاهی اشک اول یا ارشک تاسیس شد و پس از آن تیرداد، اردوان، فری یاپت، فرهاد، مهرداد، فرهاد دوم، اردوان دوم، مهرداد دوم، گودرز، آرد، سیناتروک، فرهاد سوم، مهرداد سوم، آرد دوم، فرهاد چهارم، تیرداد دوم، فرهاد پنجم، آرد سوم، ونن، اردوان سوم، وردان، گودرز دوم، ونن دوم، به لاش، پاکور، اردوان چهارم، خسرو، به لاش دوم، به لاش سوم، به لاش چهارم، به لاش پنجم و در نهایت اردوان پنجم بر ایران فرمانروایی کردند.

ساسانیان

پس از حکومت اشکانیان اردشیر بابکان، حکومت ساسانیان را ایجاد کرد و شهر تیسفون در نزدیکی بغداد را پایتخت ساسانیان قرار داد . اردشیر بابکان ، دین رسمی کشور را زرتشتی اعلام کرد . بعد از مرگ اردشیر بابکان پسرش شاپور اول بر تخت شاهنشاهی نشست که یکی از شاهان بزرگ ساسانی محسوب می شد.

پادشاهان ساسانی به ترتیب اردشیر بابکان، شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسی، هرمز دوم، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد، بهرام پنجم یا بهرام گور، یزدگرد دوم، هرمز سوم، پیروز، به لاش، قباد اول، زاماسب، انوشیروان دادگر، هرمز چهارم، خسرو پرویز، قباد دوم، اردشیر سوم، شیرویه، ملکه پوراندخت، هرمز پنجم و یزدگرد سوم نام داشتند.

 

حکومت های ایران بعد از اسلام

بعد از پیروزی اعراب مسلمان بر ساسانیان ، دین اسلام در ایران استقرار یافت . تاریخ ایران، در این دوران شاهد تحولات زیادی در عرصه های اجتماعی ، سیاسی و مذهبی بود . مسلمانان تسلطشان بر ایران ساده نبود، زیرا شهرها سریع سلطه مسلمانان را پذیرفتند اما روستاها به سادگی تن به حکومت آنها و قبول مسلمانان نمی دادند . نقاط شرقی ایران و نیز طبرستان و گیلان دیرتر از نواحی غربی به تصرف مسلمانان درآمدند. مسلمانان مجبور به فتح چند باره برخی از نقاط می شدند.

مردم ایران که از تبعیض و اختلاف طبقاتی رضایت نداشتند ، با پذیرفتن اسلام در اشاعه و ترویج آن تلاش کردند .در طول تاریخ ایران با این وجود ، هرگز مخالفت خویش را با سلطه امویان و عباسیان بر خاک ایران پنهان نکردند و جنبش های استقلال طلبانه ای را به پا ساختند که منجر به تشکیل حکومت هایی چون طاهریان (۸۸۱-۸۲۶ م) و صفاریان (۹۰۳-۸۶۶ م) شد.

 

امویان

حکومت اسلامی اعراب در ایران، پس از پیروزی اعراب در برابر ساسانیان شروع شد ، که امویان اولین حکومت آنها بودند. این حکومت دمشق را پایتخت خود اعلام کردند . این حکومت در سال چهلم هجری به وسیله معاویه بن ابی سفیان تأسیس گردید. ( مقدسی، مطهر بن طاهر؛ آفرینش و تاریخ، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، آگه، ۱۳۷۴ش، ج ۲، ص ۸۹۷. )

 

عباسیان

پس از تضعیف حکومت امویان ، ابومسلم خراسانی حکومت عباسیان را بنا کرده و بغداد را پایتخت آن انتخاب نمود . بیش از ۵۰۰ سال عباسیان حکومت کردند.

 

 

 

 

طاهریان

پس از حمله و تهاجم اعراب ، اولین حکومت مستقل حکومت طاهریان بود که توسط طاهر ذوالیمینین یکی از سرداران مأمون تاسیس شد . پایتخت این حکومت طاهریان نیز نیشابور بود . این حکومت توسط یعقوب لیث صفاری در زمان محمد بن طاهر به کار خود پایان داد.

 

علویان

علویان از نسل امام حسن (ع) بوده و در طبرستان و دیلم حکومت خود آغاز کرده و پایتخت خود را آمل قرار دادند . دو حاکم داعی کبیر و ناصر کبیر در دوران علویان بودند . علویان به دست سامانیان نابود شدند.

 

صفاریان

یعقوب لیث با پیروزی بر حکومت طاهریان ، سلسله صفاریان را ایجاد نمود . عمرولیث ،پس از یعقوب بر تخت فرمانروایی نشست . این حکومت با ۱۳۴ سال فرمانروایی در زمان پادشاهی خلف بن احمد توسط فرماندهان سامانی خاتمه یافت.

 

سامانیان

پس از شکست صفاریان سامانیان حکومت خود را تاسیس کردند و تا ۱۲۴ سال حکومت کرده اند. پایتخت سامانیان بخارا بود و دانشمندان بزرگی همچون ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی در دوره سامانیان زندگی می کردند.

 

آل زیار

آل زیار یا زیاریان ، خاندان کوچک در مناطق گیلان بودند که به تدریج حکومت تمام ایران را در دست گرفتند . مرداویج بن زیار بنیان گذار زیاریان ادعا می کرد که یکی از خاندان سلطنتی پیش از اسلام است. این حکومت نیز در نهایت در دوران حکومت گیلانشاه به کار خود پایان داد.

 

آل بویه

حکومت آل بویه در واقع استقلال طلبانی بودند که بعد از ورود اعراب برای برگشت به ایران قبل و به دست آوردن عزت ایرانی حکومت هایی مستقل را تشکیل دادند. عمادالدوله علی بنیانگذار حکومت آل بویه بود.

حکومت آل بویه توسط عمادالدوله علی آغاز شد . در میان فرمانروایان آل بویه ، عضدالدوله از حاکمانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش بسیاری داشته و مشهورتر از دیگر حاکمان بودند . این حکومت در دوران پادشاهی ملک رحیم به پایان رسید.

 

غزنویان

غزنویان یکی از حکومت های قدرتمندی بودند که حکومت خود را از افغانستان آغاز کردند و هندوستان را نیز فتح نمودند . آلپ تکین موسس حکومت غزنویان و خسروملک آخرین حاکم این دوران بود .حاکمانی مانند سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود نیز از فرمانروایان در این دوران بودند . حکیم ابواقاسم فردوسی در این دوران می زیسته است.

 

سلجوقیان

آغازگر حکومت سلجوقیان طغرل بود و بعد از او آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر شاهان در این دوران حکومت می کردند سلجوقیان با شکست غزنویان حکومت خود را آغاز کردند و قدرت خود را با وزرای بزرگ تثبیت کردند . ولی در نهایت توسط خوارزمشاهیان، به حکومت خود پایان دادند.

 

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان ، نیشابور را پایتخت خود قرار دادند و ۱۵۴ سال نیز حکومت کردند. در دوران خوارزمشاهیان نظامی گنجوی و عطار نیشابوری زندگی می کردند. در نهایت مغولها با حکومت خوارزمشاهی را شکست داده و به سلطنت آنها خاتمه دادند.

 

مغولان

مغولان با پیروزی بر خوارزمشاهیان تا مدتی تحت کنترل چنگیزخان مغول حکومت کردند . در این دوران ، ایران به نابودی کشیده شد.

 

 

 

ایلخانان

ایلخانان یکی از حکومت های مغول بود که توسط هلاکو تاسیس شده و با حکومت ابوسعید پس از ۷۹ خاتمه یافت . گفته می شود که مولانا در این دوره از تاریخ زندگی می کرد. البته باید اشاره کرد که پس از حکومت ایلخانا، در نقاط مختلف ایران ، حکومت های کوچک دیگری وجود داشتند مانند سربداران ، جلایریان ، چوپانیان، مظفریان و دیگر حکومت های کوچک دیگر.

 

تیموریان

ریشه تیموریان به مغولها برمی گردد . تیمور لنگ که از بستگان چنگیز مغول بود حکومت تیموریان را آغاز کرد . حافظ در دوران تیوریان می زیسته است . حکومت تیموریان پس از ۳۵ سال پایان یافت . البته در این دوران نیز حکومت های دیگری مانند آق قویونلو ، مرعشیان و قراقویونلو تشکیل شده بودند.

 

صفویان

حکومت صفویان با توسط شاه اسماعیل صفوی تاسیس شد . تهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده، شاه عباس، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین از دیگر امرای حکومت صفویان بود.

در این دوران برای اولین بار مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی شد . اصفهان ، قزوین و تبریز از پایتخت های دوران صفوی بود . این حکومت بیش از ۲۰۰ سال به طول کشید.

 

افغان ها

افغان ها با پیروزی بر صفویان برای مدتی حکومت کردند . به طورکلی با حمله افغان ها و به تصرف گرفتن اصفهان ، حکومت صفویان منقرض شد.

 

افشاریه

 

نادرشاه افشار با شکست افغان ها و بازپس گرفتن ایران از دست آنها ، حکومت افشاری را پایه گذاری کرد .افشاریان مشهد را پایتخت خود انتخاب کرده و تا ۴۶ بعد حکومت خود را ادامه دادند.

 

زندیه

 

حکومت زندیه توسط کریم خان زند، پس از حکومت افشاریه تاسیس شد .این حکومت شیراز را به عنوان پایتخت انتخاب کرد . پس از ۳۴ سال در زمان فرمانروایی لطفعلی خان زند این حکومت نیز به سلطنت خود پایان داد.

 

قاجاریه

 

حکومت قاجاریه توسط آقا محمدخان قاجار را بنیان نهاده شد . در این حکومت پادشاهانی چون فتحعلی شاه قاجار، محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و در نهایت احمدشاه قاجار بر مسند پادشاهی نشستند . تهران پایتخت حکومت قاجار بود . این حکومت پس از ۱۲۹ سال به پایان رسید.

 

پهلوی

آخرین حکومت در ایران ، حکومت پادشاهی پهلوی بود که توسط رضا شاه تاسیس شد و در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پایان یافت .عمر حکومت پهلوی ۵۴ سال بود.

 

نخستین زن پادشاه ایران

«پوراندخت» نخستن زنی است که در تاریخ ایران بر تخت سلطنت نشست و کمی آنطرف تر از پایتخت ساسانیان در «انشان» واقع در خوزستان کنونی، که مرکز پادشاهی عیلامیان بود تاجگذاری نمود.

برای بهبود وضعیت مردم پوراندخت در سرزمین خود نهایت تلاش خود را انجام داد و زمانی که متوجه شد این سلسله با سرعتی خارج از کنترل او در حال نابودی است و او توان تغییر شرایط و سرنوشت مردمش را ندارد از مسند پادشاهی کنار رفت زیرا تصور می کرد که شاید تصمیات او به ضرر مردم ایران تمام شود.

 

منفورترین شاهان ایران:

 

ناصرالدین شاه:

ناصرالدین شاه این پادشاه بی لیاقت ترین شاه تاریخ ایران بود که در دوران ۵۰ سال حکومت خود در حالیکه جهان در اوج پیشرفت تمدن بود، ایران را پنجاه سال از تمدن عقب تر برد. این پادشاه منفور بیشتر عمر خود را به اندازه گیری طول سبیل و سپری کردن زمان خود با بیش از ۱۲۰ زن در حرمسرا گذراند.

در دوران حکومت ناصرالدین شاه پاکستن ، خیوه و ترکمنستان از ایران جدا شدند و انگلستان ، هرات و افغانستان را اشغال کرد .توسط انگلیس اشغال گشت . ناصرالدین شاه کوچکترین اهمیتی به این تکه تکه شدن ها نشان نمی داد.

وی در سن ۶۸ سالگی عاشق دختری ۱۲ ساله به نام ماه رخسار که خواهر زنش هم بود شد و او را به عقد خود درآورد . این پادشاه ظالم ، شکمباره و مغرور سهل انگاریهای بسیاری در برابر بیگانگان انجام داد.

 

فتحعلی شاه قاجار:

این پادشاه هم نیز مانند ناصرالدین شاه بیشتر زمان خود را به آرایش ریش بلند خود و خوشگذرانی با زنان حرمسرای خود سپری می کرد . در زمان حکومت او ، هنگام جنگ با روسها ، تفلیس ، ارمنستان ، گرجستان، باکو و بیشتر نواحی شمال غربی ایران توسط روسها اشغال شده و از ایران جدا شد.

 

 

 

سلطان محمد خوارزمشاه:

پادشاه سلطان محمد پادشاهی ترسو و بی لیاقتی بود که در زمان او چنگیز خان به ایران حمله کرد . مغول ها که خود را در برابر مردم ایران تنها یافتند شروع به قتل عام کرده و ایران را به خاک و خون کشیدند و چیزی جز ویرانه باقی نماند . سلطان محمد خوارزمشاه به جزیره آبسکون در دریاچه خزر فرار کرد و می گویند از ترس مغولان دق کرد.

 

شاه سلطان حسین صفوی:

این پادشاه در ۳۰ سال حکومت خود هزاران زن گرفت . سرانجام جوانی دیوانه به نام محمود افغان که لشکر زیادی نداشت پایتخت را محاصره کرده و تاج را از سر بی کفایت او برداشت .هنگامی که محمود افغانن از افغانستان حرکت کرد در مسیر خود شهرهای بم و کرمان را اشغال نمود و به سرعت به سوی اصفهان در حرکت بود.

در همان زمان شاه سلطان حسین دستور داده بود تا هر سال یک روز مردی در دکان و بازار وجود نداشته باشد و به جای آنها دختران و زنان آنان در محل کسب پدران و همسران خود حضور داشته باشند تا طبق فتوای شاه که همه زنان به او محرم بوده و نباید از او رو می گرفتند توسط شاه دیده می شدند.

شاه از میان آنها ، دختران و زنان زیبا را انتخاب کرده و به حرمسرای خود می برد . بسیاری از مردم آن دوران متاسفانه اعتقاد داشتند که آبی که شاه با آن دستهای خود را می شست شفادهنده بود و اگر تنها قطره ای به بیمار داده می شد او را درمان می کرد.

 

محبوبترین شاهان ایران:

 

کورش کبیر (ذوالقرنین):

محبوبترین شاه تاریخ ایران به طور یقین کورش بزرگ است. تنها فردی که در قرآن نام او به افتخار به عنوان ذوالقرنین ذکر شده است .در تورات هم از او به عنوان بنده صالح خدا نام برده شده است . پیامبران بنی اسرائیل کوروش هخامنشی را مسیح موعود و نجات دهنده ملت ها می دانستند.

این پادشاه بزرگ برای اولین بار منشور آزادی را در تاریخ بشریت مکتوب ساخت . اولین حکومت را کوروش تاسیس کرد که وسعت آن از رود سند تا اطراف دریای مدیترانه بود . این پادشاه با شکست سه امپراتوری بزرگ در آن دوران به قلمرو حکموت خود اضافه کرد اما کوچکترین بی احترامی و ظلمی با پادشاهان مغلوب نکرد و در نهایت مهربانی و عطوفت با مردم آن ملل برخورد می کرد.

در دوران قدیم کورش بزرگ انقلاب اخلاقی را به وجود آورد. به همین دلیل و به حق عنوان برترین شاه تاریخ ایران و حتی جهان برازنده او است. از مهم ترین خصوصیات اخلاقی کورش بزرگ ، علاقه و محبت به دوام خانواده و وفاداری به همسرش کاساندان بود . او در تمام عم خود تنها با یک زن ازدواج کرد و پس از مرگ او هرگز ، همسر دیگر را اختیار نکرد.

 

داریوش بزرگ:

داریوش پادشاهی عاقل و دارای اراده ی قوی و عزم راسخ بود که حکومت هخامنشی را دوباره تاسیس کرده و تشکیلات بسیار مهمی در آن ایجاد نمود . به طوری که اسکندر و سلوکی ها و بعدها ساسانیان به همان شیوه حکومت کردند.

برخی از محققان ، مهمترین پادشاه ایران را داریوش می دانند و تنها کوروش و انوشیروان را قابل مقایسه با او می دانند . داریوش در زمان حکومت خود وسعت قلمرو خود را از شبه جزیره هند در آسیا تا مقدونیه و رود دانوب در اروپا و از سویی مصر و لیبی و قسمتی از سودان در افریقا گسترش داد.

 

انوشیروان عادل:

خسرو انوشیروان پادشاه محبوب ساسانیان بود که برخی از تاریخ نویسان ، او را بزرگترین پادشاه ایران دانسته اند، در این که او بزرگترین شاه سلسله ساسانی بوده تردیدی نیست زیرا پادشاهی عادل و سختگیر، جنگجو و مدبر، سردار و دلیر بود.

در زمان او بود که حکومت ساسانی با شکست چندباره سپاه روم به اوج عظمت خود رسید. این پادشاه دولت هیاطله را از صفحه روزگار محو نمود، ترک های آن طرف رود جیحون رادر جای خود نشاند ،خزرهای وحشی را گوشمالی داد ، حبشی ها را از یمن بیرون راند و این مملکت به تصرف خود درآورد . از سوی دیگر اصلاحات او در امور داخلی روح جدیدی به کالبد ایران دمید.

 

شاپور اول:

شاپور اول سه امپراتور روم را شکست داده و والریانوس امپراتور روم را اسیر کرد . او یکی از پادشاهان شکیل ، با عزم و به نام ساسانی بود که مردم ایران بسیار او را دوست داشتند.

شاپور دوم (ذوالاکتاف):

این پادشاه نامدار با ۷۰ سال حکومت ،بیشترین مدت پادشاهی در تاریخ ایران را داشت . شاپور دوم با اقتدار و قدرت خود توانست دست اعراب وحشی ، هون ها ، گرجی ها را از تجاوز به ایران کوتاه کند. در چند نوبت امپراتورهای روم را شکست داده و از آنها غرامت گرفت.

 

مهرداد کبیر:

مهرداد کبیر یکی از پادشاهان بزرگ اشکانی است. این پادشاه توانست که بر سکاها و مردمان صحراگرد که از طرف شمال به کشور فشار می آوردند مسلط شدنه و ارمنستان به مساحت ایران اضافه کند . علاوه بر این حدود ایران را تا کوههای هیمالیا در تبت رساند.

 

ارد اول:

از پادشاهان نامی اشکانی که خاطره شکست رومیان به سرداری کراسوس از ایرانیان به سرداری سورنا در زمان او اتفاق افتاد که موجب افتخار تمام ایرانیان می باشد؛ چرا که سپاه ایران در این نبرد ۱۰ هزار نفر و سپاه روم ۵۰ هزار نفر بود و ایرانیان توسط تیراندازهای ماهر خود تمام سپاه روم را نابود کردند . این جنگ یکی از شگفت انگیزترین نبردهای باستانی به شمار می رود.

 

شاه عباس کبیر:

این پادشاه نامدار صفوی ، ایران را در زمان حکومت خود به اوج عظمت رساند و بارها بر سپاه عثمانی و ازبکان در دو جبهه متفاوت پیروز شد .علاوه بر این شاه عباس بندر گمبرون را از دست پرتغالی ها خارج کرد و بعد از آن این بندر ، بندرعباس نام گرفت.

این پادشاه اصلاحاتی را در ایران به وجود آورد و ایران در زمان او مهد تمدن جهان محسوب می شد. تا جایی که اصفهان به عنوان پایتخت قلمرو او ، نصف جهان نامیده شد . اما این پادشاه نامدار ایرانی در اواخر عمر خود به مردم ظلم و ستم روا داشته و فرزندان خود را کور کرده و آنها را به قتل رساند.

 

نادر شاه افشار:

پادشاهی که یکی از شیرین ترین درسهای تاریخ کتابهای دروس ابتدایی را به خود اختصاص داده است و هر کودک ایرانی با خواندن آن لذت می برد ، نادر شاه افشار دست افغانهای یاغی ، روس ها و عثمانی ها از ایران و تسخیر کننده هند را کوتاه کرد. این پادشاه سرداری قابل و بسیار شجاع بود اما در امور حکومتی موفق عمل نمی کرد.

 

کریم خان زند:

این پادشاه بیشتر به دلیل سادگی ، عطوفت ذاتی و بی آلایش بودنش ، در میان مردم محبوب بود تا جایی که خود را وکیل الرعایا می نامید.

منبع نمناک
عضویت
اطلاع از
guest

142 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
خسرو

سلام. یادتون رفت محمدرضا پهلوی و رضا شاه بزرگ پهلوی هم توی لیست محبوب ترین پادشاهان ایران بذارید

علی حسینی

محمدرضا پهلوی و رضا شاه خودشون کم خیانت نکردن ب ایران

بهمن

تمام پیشرفت ایران از قاجار به لجن کشیده شده تا الان سر صدقه پهلوی هاست

ولی

سلام فکر کنم بحرین درزمان ایشان از ایران جدا شد البته ببخشایید

حشینی راد

کی گفته برو بخون اینو کی تو فکرت کرده

Mohamad

متاسفانه وقتی تاریخ نمیدونی حرف هم نزن

فاطمه

وقتی رضا شاه به حکومت رسید ایران چی داشت؟ قاجار جز ویرانی و فساد چیز دیگری نداشت مردم همه از شپش، وبا،مالاریا ،کچلی رنج می بردند مردم روی سر فرزندان خود سم می ریختند تا از شپش رهایی پیدا کنن ، رضا شاه دانشگاه شریف را ساخت ، رضا شاه جاده ساخت ، رضا شاه خط راه آهن تاسیس کرد ، رضا شاه بیمارستان ساخت ، رضا شاه وزارت خانه های چون دادگستری ساخت، سازمان های اداری و تشکیلاتی ساخت ،رضا شاه تونل کندوان را ساخت که هنوز هم در سفر هایشان از آن استفاده می کنیم، رضا شاه آرامگاه… مطالعه بیشتر »

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

ببین برادر من در زمان قجر وضعیت کل دنیا همین بود چون هیچ جای دنیا هنوز بیمارستان و دانشگاه و واکسن و دارو فراگیر نشده بود
بعد هم زمان پالانی گور به گور اون ارتش نکبتش ۲ ساعت هم نتوانست مقاومت داشته باشه. از طرفی وضعیت فلاکت بار مردم هم تعریفی نداره
بعد هم اگر منطق شما این طور که نوشتید پس ماهم باید اینترنت و تلفن و گوشی و تلویزیون و یخچال و دندان پزشکی و مترو
و دارو های جدید و….. رو هم از برکات انقلاب بدانیم!

حشینی راد

با این ۴۰سالی که گذشته خیلی عقب هستیم نگران نباش برو نون بخر ۶۵۰برو پراید بخر ۳۰۰ملیون شما حقتونه اینجوز بشید

Rahman

درزمان قاجار دنیا را مثل قاجاریان دیدی که درهر جنگی کشور را به باد داد چون کشور های متخاصم تجهیزات داشتند واینها تاسیسات حرمسرایی لطفا تاریخ بخون وبعد ازقاجار حمایت کن

فاطمه

دری وری اون هیکل نمک نشناست هست
اتفاقا در دوره قاجار در اروپا با عصر رنسانس انقلاب صنعتی شکل گرفته بود که هم کارخانه جات داشتن و هم مدرسه
پس بجای یاوه گویی برو تاریخ و کتاب های مربوط به عصر رنسانس رو برای اروپا رو بخون بعد سفرنامه رضا شاه به مازندران و خوزستان رو بخون و بعد برو کتاب سقوط بهشت رو بخون سپس یاوه گویی کن

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط فاطمه
یونس

انقلاب صنعتی اروپا چه ربطی به کلیسا و رنسانس و کشیش داره؟ اتفاقاً همین صلیبیون اروپایی هرکسی که از علم دم می‌زد رو درجا می‌کشتند مثل گالیله که ۴۰۰ سال پیش از علوم نجوم و زمین شناسی صحبت کرد ولی توسط کلیسا و کشیشان به اعدام و اشد مجازات محکوم شد
اما در رابطه با کتاب آخری که اسم آوردید باید دید نویسنده آیا از رضاپالانی پولی برای چاپ و نگارش گرفته یا نه

فاطمه

وقتی می خوای پاسخ کسی رو بدی ، اول خوب پیامش رو بخون دارم میگم زمانی که اروپا از قرون وسطی گذر کرد و سکولار شدن( سیاست از دین ) جدا شد و اندیشه مردم تغییر کرد رنسانس بوجود اومد و در پی آن انقلاب صنعتی بوجود آمد که آولین بار با ماشین های بخار بود که در کارخانه جات استفاده کردن مستندات و فیلم های اون زمان هست که چه کارخانه ها و کشتی هایی داشتند در زمانی که ما در سلسله قاجار با شپش ها و خرافات و بی کفایتی قاجاریان از جمله ناصر الدین و حرم سرا… مطالعه بیشتر »

پاسخ

کافر ملعون اگر شرف داری در مورد توله رضاپالانی یاغی در آمریکا نظر بده. ۵۰ ساله با کدوم پول می‌خوره و زندگی می‌کنه؟
ولی در رابطه با دانش
اسلام مخالف علم‌ نیست. حدیث معروفی هم هست به علم و دانش برسید حتی اگر در چین باشد
ولی علمی حرامه که نتیجه اش بشود مثل مواد مخدر که‌ انسان رو نابود و تباه می‌سازد
درضمن همین انگلیسی های بی شرف که سنگ شون رو به سینه می‌زنی گندم ایران رو صد سال پیش غارت کردند و با وضع تحریم باعث مرگ حداقل ۴ میلیون نفر شدند

فاطمه

احمق،
من خداوند رو از توی نادان بهتر می پرستم
سکولار یعنی این که شما کثافت کاری های خودتون را از جمله فساد هایی که می کنید رو نمی تونید دیگه پشت دین پنهان کنید
احمق الان کشوری های مسلمان نشین از جمله مالزی ، عربستان ، تاجیکستان ، ترکیه که سکولار هستن حاکمیت ، کافر شدن ؟
آخه فرومایه من کی طرف انگلیس آشغال رو گرفتم!!!!

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط فاطمه
مرتضی

فاطمه خانم ، با احمق و بی سواد بحث کردن فایده ای نداره ،اینجور ادمهای غلاده خودشون رو پرستش میکنن

Arash

درود بر شما
با ادم های کوته نظر همیشه بحث کردن فایده ای نداره ،اینجور ادمهای غلاده خودشون رو پرستش میکنن

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط Arash
پالان دوز

پشت تو پالان گذاشته لابد

پاسخ

اسم اروپایی های وحشی به ظاهر متمدن رو هم نیار حالمون بد شد
این قدر هم نگو گوهسانس! نقاشی های مستهجن کثیف لخت و الحاد می‌کشند صدایشان می‌زنند بت هایمان!
در طویله اروپا هم‌ کار مردمشون همین هست که هر از گاهی جنگ راه می اندازند با تلفات و کشتار های چند میلیونی
جنگ انقلاب‌ فرانسه
جنگ های ناپلئون
جنگ جهانی اول
جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی سوم هم‌ که با روسیه نزدیک است

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط پاسخ
فاطمه

ای نادان بی خرد اگر آنقدر از رنسانس و صنعت اروپا بدت میاد پس چرا با گوشی که توسط بلاد کفر ساخته شده با من حرف می زنی ؟ الان تو نباید ماشین سوار بشی چون اول توسط بلاد کفر ساخته شده پس برو الاغ سوار شو بعدشم معنی رنسانس یعنی نو زایی یا نو کردن از اون جایی که شما نادان ها زهد گرا و واپس گرا هستید از این واژه خوشتون نمیاد امان از فاحشه مغزی کشیش ها مسیحیت هم از همین نسخه ها زهد گرایی برای مردم می بستن اما به اداره مردم و خواست خدا نسخشون… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط فاطمه
سبحان

گوشی من ساخت چینه بمیر بدبخت
درضمن این رو هم اعلام کنم که علوم و فناوری که بدرد بخوره رو میشه استفاده کرد حالا ما با سازنده اش کاری نداریم هر خری که می‌خواد باشه. اونی که اسم مخترع داره مثل نوکر کل عمرش کار کرده
سود و دستاوردش هم برای ماست!

یونس

زمان پالانی که حتی بسیار کمبود دارو و واکسن بود و خیلی مردم بخاطر نداشتن دارو میمردند تعریف داره؟ زمان سخت و ننگین پهلوی که تکه تکه خاک ایران رو جدا می‌کردند و تحویل بیگانگان می‌دادند تعریف داره؟ مثل جزیره بحرین و کوه های آرارات زمان نحس پهلوی که بالای ۸۰ درصد مردم به جاده و آب و برق و گاز و ماشین دسترسی نداشتن تعریف داره؟ دوران سیاه و تاریک پهلوی که ارتش اجباری فرسوده مدل ناپلئونی تصویب شده بود تعریف داره؟ یا نظام خان سالاری و کاپیتولاسیونش خوب بود؟ زمان پهلوی که ایران ضعیف و درمانده بود و… مطالعه بیشتر »

فاطمه

دروغگو از این یاوه گویی هات چه سودی می بری اگر واقعا جیره خور حاکمیت نیستی کمی روی حرف های که می زنم فکر کن کاپیتولاسیون که برای زمان قاجار بود رضا شاه اومد این عهد نامه ننگین رو برداشت ، صد بار به شما جیره خور ها گفتم داستان این آرارات با بحرین رو اما بازم می گم ایراد نداره بحرین در زمان ناصرالدین شاه قاجار، سال ۱۸۲۰ از ایران جداشده بود نه محمدرضا شاه پهلوی. جدایی بحرین از ایران قبل از حکومت پهلوی کلید خورده بود و توسط استعمار‌ انگلیس، و شاه پهلوی مقصر نبود. و یک سوال… مطالعه بیشتر »

سبحان

دروغگو تویی که این همه دروغ با چاشنی مزخرف و یاوه نوشتی

فاطمه

جیره خواران فقط به شکم های فربه خودشان اهمیت می دهند و بدون خواندن یک خط تاریخ فقط دهانشان را دائما باز می کنند
حتی یک خط هم از پیمان نامه سعد آباد را هم نخوندی نادان
یکی از ویژگی های کمونیست این است غالب کردن توهم به جای حقیقت
هنوز هم با وقاحت تموم حرف می زنی بعد از این همه فساد هایی که در کشور کردید و مال مردم رو کشیدید بالا

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط فاطمه
آرمان

لعنت و نفرین ابدی بر خاندان منحوس بی لیاقت درمانده و بدبخت پهلوی که نوکر انگلیس بیش نبود
همچنین لعنت بر تمام طرفداران جاهل و گستاخ و لجوج و فرومایه و گمراهش

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط آرمان
شروین

سر کار خانوم عزیز معلومه که شما مطالعه دارید کاملا از نوع نگارشتون مشخصه.بعنوان یه برادر من یه نصیحتی به شما بکنم چرا داری وقتتونو برای انسان نادان میزاری و بحث میکنی اینهایک مشت بیسواد جیرخور هستند که اگر حکومتی صحیح و درستی مثل پهلوی روی کار میماند باید مشغول به پهن جمع کردن بودند من حاضرم قسم بخورم به خداوند بزرگ که این آقا تا حالا دو تا کتاب راجب به تاریخ کشورش نخونده ولی بالای ۲۰ تا روضه از این اعراب حفظ.انساناگر خواب باشه میشه بیدارش کرد ولی اگر خودشو زده باشه به خواب هرکز.

علی

جدا نکردند اعلاحضرت خاک ملکت هدیه میداد. اروند به عراق آرارات کوچک به ترکیه دشت ناامید و سرچشمه هیرمند که الان سیستان بخاطر حق آبه اش هک شده و حق بازپس‌گیری مناطق تاجیک نشین به افغانستان. قاجار دست کم در جنگ خاک از دست داد نه اینه خاک هدیه کنه و بگه همسایه ناراحت میشه

کیان

بیسوادی تاریخی بدترین نوع بیسوادی دنیاست. ولی آدمای متعصب از هر چیزی خطر ناکتر هستن

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

در زمان پالانی ها وضعیت بیشتر مردم بسیار اسفناک و بسیار بد بود
نظام خان سالاری آزاد اعلام شده بود
فساد اخلاقی و آلودگی کل کشور رو داشت در بر می‌گرفت
خاک ایران رو تکه تکه تحویل می‌دادند به اعراب و ترکیه و کشور های شرقی
ارتش اجباری سرکار آورده شده بود
بیشتر مردم به جاده و امکانات و ماشین و برق و گاز و…. دسترسی نداشتن
ایران حتی از ساخت یک گلوله هم عاجز و ناتوان بود
ولی الان ایران موشک و ماهواره به فضا می‌فرستد و ابر قدرت نظامی دنیا روسیه از این کشور تسلیحات می‌خرد

ممد

موشک چه بدردی میخوره وقتی انقدر اوضاع اقتصادی بده که یک پراید۳۰۰ میلیون قیمتشه

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

زمان پالانی های گور به گور منقرض شده هم باید با چندرغاز حقوق بخور نمیری این قدر کار می‌کردی تا شاید بتونی یه پیکان داغون اسقاطی بخری به چند هزار تومن
که اون زمان این پول معادل خرید ۱۰ تا زمین بودش
ولی همون موقع امریکا داشت کادیلاک درست می‌کرد
که ارزش چرخش از ۱۰ تا پیکان هم بالاتر بودش

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط پاسخ به دری وری هایی که نوشتی
.....

ببین بچه جون تو کسی هستی که بکشنت هم باز قانع نمی شی ولی بازم بهت میگم زمانی که مردم ایران بنز و پیکان و… سوار میشدن دبی عربستان و… تو بیابان ها شتر سواری میکردن ولی هالا ما همون بنز و پیکان هم نمی تونیم بخریم هم نداریم تازه بدتر از اون رو داریم زمانی که دلار ۵۰ ریال بود کشور های عربی ریال ایران رو به چشم ها شون می مالوندن ولی الان بی ارزش ترین پول جهان رو ما داریم

سجاد

ببین بچه فقط ارزش پول ملاک برتری یک کشور نیست. همین کویت با ارزش ترین پول دنیا. ولی ارتش عراق بعثی دو روزه کویت رو اِشغال کرد و ازش ویرانه و زمین سوخته ساخت عراق بعثی زمان همون حمله صدام ملعون سومین اقتصاد برتر دنیا بود ولی با حمله نیرو های اتلاف ۲ هفته ای طومارش در هم پیچیده شد و ارتش صدام هم درب و داغون شد و از بین رفت. خود صدام هم به اشد مجازات رسید و اعدام شد و راهی جهنم پول ایران هم بی ارزش نیست به همان نسبت تورم و گرانی حقوق و دستمزد… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط سجاد
کیان

واقعا هنوز آدمایی با این سطح سواد در جامعه ما وجود دارن ؟؟ متعصب نباش که این تعصب خطر داره هم برای خودت هم دیگران . واقع بین باشید. چن نفر رو در روز می‌بینی که برای یه لقمه نون تا کمر توی سطل زباله خم میشن

کیان

موشک به چه دردی میخوره وقتی توی سفره مردم نون نیست. انسان متعصب ، انسانی خطرناک است برای پیشرفت علم . قبول داری ؟؟

محسن

واقعا لذت بخشه دیدن افراد آگاه و با دانشی مثل شما خانم فاطمه👏👏

نوید

خب آقای احمق اگه قاجار بدبختی داشت چون غیرت داشت اجنبی راه نداد تو کشور خودش و مردمش تو فلاکت بودن ولی یک مشت خاک به انگلیس ندادن رضا پالانی اومد کشور دو دستی تقدیم انگلیس و آلمان کرد گفت هرچی دوس دارین ببرین اینجا و آباد کنید تا یه مشت خر مثل تو بگن ایران درستشد

ناشناس

سلام تو دوران قاجار برو بخون چه قسمت‌های از ایران جدا شد بعد تیکه بنداز به دوران پهلوی آره دوران قاجار غیرت داشتن شاه قاجار حرم سرا داشت مردم هم مخالفت نداشتن از خداشون دخترها شون برن تو حرم سرای شاه

حشینی راد

ساکت لطفا

علی

از جمله خدمت های ایشان به مملکت از دست دادن کشور بحرین، دشت نا امید….

بهمن

بگو که جزایر سه گانه رو به مالکیت ایران آورد بحرین و قاجار از دست داده بودن

هیچکس

چرت و پرتهای ایران اینترنشنالی

حمید

چی میگی اصلا کل ایران دست اعراب بود

Mohamad

بحرین زمان قاجار جدا شد نه زمان پهلوی
متاسفانه کسایی نظر میدن که هیچ فهمی از تاریخ ندارن

ولی

اوایل حکومت پهلوی باید باشه

Tarik

آها بعد میشه بگی چجوری و این حرفارو از کجات آوردی

فاطمه

بحرین رو قرارداش رو اون سلسله ننگین قاجار صادر کرده بود ، کاری از دست محمد رضا شاه ساخته نبود ، جهت اطلاعت اولین کسی که بعد سلسله قاجار از تمدن و فرهنگ ایران و زبان فارسی پاسداری کرد رضا شاه بود ، من خودم حالم از آمریکا بهم میخوره ، فکر نکن که من دارم جانب اون رو می گیرن ، همون آمریکا کارتل بود که گفت که ایران داره ژاپن دوم میشه برای ایران توطئه کردن شاه ، شاه رو وابسته به کشور های غربی قلمداد کردند و از ناآگاهی و بی مردی مردم سو است کردند ،جهت… مطالعه بیشتر »

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

عجب دری وری هایی نوشتی آمریکا از مستعمره و نوکر خودش پهلوی که ترسی نداشت اگر می‌خواست ایران رو در یک روز مثل ژاپن بمباران اتمی می‌کرد
درضمن بختیار هم پاسخ مزخرف شما رو داده که گفتید داشتیم ژاپن می‌شدیم ‌‌!

شهریار

توپت پره قاطی کردی برو کمی استراحت کن بعداً کمی هم مطالعه کن بیسوادی سیاسی یعنی تو ،،🙂

حشینی راد

چون راستش گفت نراحت شدی اره توپمون پره چون زندگی نمیکنیم تو این دوران

فاطمه

عجب افراد کثیف و فرومایه ای هستید شما ها
نادان یکم برو درباره نفت اوپک که تعیین کننده اش شاه ایران بود بخون بعد حرف بزن
تمام مصاحبه ها مدارک های مشهودی در این رابطه وجود دارد
حالا شما ها کمتر به چینی ها روس ها و کشور های عربی و بایدن باج بدید بقیش پیش کش
یکم رجوع کن به فساد های کلانی که کردید که آخرین دبش بود

حسین

کجا قیمت نفت توسط پهلوی های حرامی تعیین می‌شد؟ یه چرت و پرتی از ماهواره شندیدید همون رو ۲۰۰ مرتبه تکرار می‌کنید
از ونزوئلا و کانادا و آمریکا ها عربستان و عراق و شوروی (روسیه کنونی) ….. خودشون دریای نفت هستند و سرجمع باهم صدبرابر ایران فراوان نفت داشتن و دارند
قیمتش هم توسط خود ابرقدرت های زمان شوروی(روسیه) و آمریکا تعیین می‌شد مثل همین الان

فاطمه

حرامی تویی حرف دهنت رو بفهم احمق جان ، چیزی به نام رهبر نفتی اوپک رو شندی؟ شک دارم حتی بتونی واژه اوپک رو تلفظ کنی ! در خاورمیانه قیمت نفت اوپک رو رهبر اوپک که در اون زمان محمد رضا شاه بود اوپک بود در خاورمیانه همون ماهواره از منظورت عنترنشنال یا بی بی سی و …. هست ، داره از منافع خود شما آشغال ها دفاع می کنه نه مردم ایران ، مال شما هاست این شبکه های همه ضد پهلوی هست همین ماهواره ای ها که گفتی پس چرت و پرت نگو اگر سلسله پهلوی نبود ،… مطالعه بیشتر »

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

پهلوی بی شرف و ترسو خیلی زود و سریع همانند پدر فاسد نادانش به سرعت‌ از کشور بیرون انداخته شد و با حقارت به درک واصل شد

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط پاسخ به دری وری هایی که نوشتی
کیان

پیش خودت فکر کردی اگه حکومت قاجار به ما می‌رسید ما الان وی داشتیم ؟؟ کم خدمت کرد رضا شاه بزرگ ؟؟ مگه الان زیر نفوذ کمونیست ها نیستیم ؟؟ چرا از روی تعصب حرف می‌زنی

امیر

از خدمت های رضا شاه ملعون میشه به به فنا دادن نصف جمعیت ایران در جنگ جهانی دوم اشاره کرد
این رضا شاه حرومی انقدر بی عرضه و بی بخار بود که رئیس جمهور های سه کشور آمریکا , انگلیس و شوروی اومدن تو کشورش جلسه گذاشتن ولی رضا شاه که خیر سرش شاه مملکت بود حتی خبر هم نداشت

انقدر سنگ اون بی غیرت رو به سینه نزنین

امیر

میشه بگی این همه کتاب هایی که خوندی نویسنده اش کدوم وری بوده؟

یک آشوبگر

خواهر من با این افراد فرومایه قلاده به گردن و استخوان به دندان گرفته بحث نکن

شروین

آفرین برشما

امیر

پس چطور کاری از دست جمهوری اسلامی ساخته بود که جزایر سه گانه که قبل از انقلاب دو دستی به فنا رفته بود رو برگردوند؟

فاطمه

در ضمن پروپاگاندای چه رضا شاه بزرگ چه محمد رضا شاه خودشان را فدای وجب به وجب خاک می کردند فکر کردی که بود که فرقه تجزیه طلب آذربایجان را در هم شکست و آذربایجان به خاک میهن برگشت و شاهنشاه گفتن اگر دستم را هم قطع کنند اجازه نمی دهم یک وجب از خاک آذرآبادگان را تجزیه کنند این کار و غیرت را محمد رضا شاه به خرج داد رضا شاه همونی بود که فتنه شیخ خزعل که از انگلیس منشأ گرفته بود را آشکار کرد و با توانمندی جلوی تجزیه خوزستان و آبادان و به یغما بردن منابع… مطالعه بیشتر »

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

اومدی اینجا این همه چرت و پرت نوشتی در جواب تمام این اراجیف که باهم بافتی همین یک جمله خلاصه کافی است ‌‌:

اگر رضاپالانی یاغی بی شرف و اون بچه آواره فاسد ترسوی فراری اش اگر ذره ای به فکر کشور بودند چوب حراج به خاک ایران نمی‌زد که هر گوشه اش رو مفت تحویل اربابانش دهد از هیرمند و آرارات تا بحرین و بخشی از شمال آذربایجان

فرزان

درودبرشرفت شیرزن

کیان

این تفکرات خسرو معتضد های بیسواد هست

قاسم

محمدرضا نفر اوله باباش دوم البته تو بی عرضه کی و خیانت به ایران

فاطمه

همه چیز را سیاه نبیند و متعصبانه و با بیان جیره خوری سخن نگویید چه کارخانه های بزرگی در ان زمان ساخته شده بود مانند کارخانجات تراکتورسازی تبریز و ایدم و ماشین سازی تبریز و خانه سازی ایردام تبریز و خیلی کارخانجات کوچک و کارخانه های هپکو نیشکر هفت تپه و نورد اهواز و ماشین سازی اراک و ذوب اهن اصفهان و کارخانجات الومینیوم سازی شما را به خدا بدون تعصب در مدت ۴۵ سال کدام کارخانه بزرگی درست شده است که هزاران نفر مشغول کار شوند نه تنها ابنطور نشده بلکه بسیاری از کارخانجات ان زمان از بین رفته… مطالعه بیشتر »

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

اگر اون پهلوی شما فقط یه کارخانه ارج و ذوب آهن درست کرد
اقدامات ما :ساخت کارخانه ها و محصولات امرسان – پرژک – مدیران خودرو – کرمان موتور – پتروشیمی های بسیار در سراسر کشور – پارس جنوبی – دوو – AV – نیروگاه های هسته ای متعدد – ساخت هفت نیروگاه برق جدید – ۳۴ سد – افزایش چندهزار درصدی درصدی تعداد مدارس – داروخانه ها – بیمارستان ها – مساجد و…..

حشینی راد

اگه نمی ساخت میخاست چیکار کنه پس مگه الان از دبی ۲۵۰سال عقب نیستیم خانوم دری وری

فاطمه

مدیران خودرو ؟ می بینم که متوهم هم شدید کاملا ایران خودرو که همون ایران ناسیونال بود که توسط برادران خیامی تاسیس شد که شما آشوب گران ۵۷ مصادره کردید چیز هایی که شاه ساخته رو می زنید به نام خودتون ؟ آخه شما حوزه علمیه ها عرضه یک کار درست رو داشتید که این دومیش باشه ؟! کیفیت ماشین های پراید و سمند رو هم دیدیم از ملت کلی پول می گیرید و جنس بی کیفیت تحویلشون میدید کوه های هسته ای هم از زمان شاه پایه گذاری شد نه شما ها در اوایل دهه ۵۰ بود نه تو… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط فاطمه
آریا

باشه تو راست میگی
حالا این قدر لازم نیست برای پالانی دم تکان دهی می‌دونیم که وفاداری
حالا برو پیش ربع پالانی سهم امروز جیره و مواجب تون هم محفوظه

فاطمه

در ضمن رضا شاه همان کسی بود که به ایران فرهنگ داد فرهنگی که سالیان دراز بود که نابود شده بود و نیاکانمان به فراموشی سپرده شده بود ، تقریبا در همه ی مراکز استانها بیمارستانها و مراکز درمانی ساخته شد از جمله گشایش بیمارستانهای بزرگی مانند بیمارستان هزار تختخوابی پهلوی تهران و تاسیس سازمانهای نیکوکاری مانند شیر و خورشید سرخ ، بنگاه حمایت مادران و کودکان . برپایی اداره ثبت اسناد کشور پایه گذاری فرهنگستان برای جایگزینی واژگان فارسی به جای لغات عربی . تلاش بسیار برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور که برترین و عالیترین هدف ایرانیان و… مطالعه بیشتر »

فریماه

خانم فاطمه افرین ، مجذوب صحبتاتون و اطلاعاتتون شدم ، من چجوری میتونم با شما ارتباط داشته باشم؟؟؟ عاشق اینم که هر کسی خواست مثل این انسان های وقیح حرف مفت بزنه با این حرفا بزنم تو دهنش ، چجوری میتونم بخونم تاریخ را و از کجا بدونم که کتابی دست نخورده هست؟؟ من میخوام با شما ارتباط داشته باشم میشه لطفا؟؟

سالار

این فاطمه خانم نیست آقاست / اینجا به دروغ اسمشو عوض کره/ مشکل جنسیت داره

پاسخ به دری وری هایی که نوشتی

آری ما شاید خیلی کارخانه های زیادی نساخته باشیم
ولی وضعیت بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش و فناوری و سواد و دفاعی و….. در این کشور به شکوفایی و پیشرفت رسیده

بر خلاف رضاپالانی که کمتر از یک هفته به زباله دان تاریخ شوت شد
ما به مدت ۸ سال در برابر قوای تا دندان مسلح بعثی که حمایت ۲۸ کشور رو داشت جنگیدیم و یک متر خاک هم از دست نرفت

فاطمه

در جنگ ایران و عراق کلی از تجهیزاتی که شاه از آمریکا خریده بوده را مصرف کردیم
به من دیگه دروغ نگو که اون دوران رو می دونم
خیلی از خلبان هایی که دفاع کردن از خاک میهن جلو اون صدام بی شرف ، افرادی بودن که توسط خدابیامرز نادر جهانبانی آموزش دیده بودن که بدون هیچ دلیلی شما یکی از نخبه های هوانوردی را کشتید
اگر اون حمام خون را از نظامیانی که برای کشور ضروری بودن رو به راه انداخته بودید آنقدر کشور ضعیف نمیشد که صدام کثافت اونقدر گستاخی کنه که به کشور حمله کنه

سبحان

کدوم تجهیزات پهلوی ۴ تا هواپیمای درب و داغون قراضه بود از مجموع ۲۵۰ فانتوم که انداخته بودن جلو پالانی ها.۱۸۰ تاش به راحتی منهدم شد و از بین رفت

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط سبحان
مرتضی

این همه حماقت رو کی بهت فرو کرده ، بریم سراغ اون

سبحان

کل کمکی که اون چند تا آهن قراضه پهلوی به ایران داشت در کل زدن ۵۰ تا جنگنده‌ دشمن بود که‌ بود و نبود f14 تامکت هم فرقی نمی‌کرد چون قوای بسیار مجهز صدام بیشتر از ۱۰۰۰ جنگنده‌ و بالگرد مجهز روسی و فرانسوی و انگلیسی داشت‌
اون موقع که پهلوی برای خرید این آهن قراضه ها التماس می‌کرد و افتاده‌ بود به پای آمریکا
ولی الآن روسیه از ایران تسلیحات می‌خره

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط سبحان
فاطمه

جیره خور ها همه با هم جمع شدید باشه تو خوبی با اون حاکمیتت که هر روز خبر یکی از فساد هایی که کردید آشکار میشه تو برو پاچه خواری زنی روسیه و چین و کشور های عربی رو و…. رو بکنید که اصلا به حسابتون نمی یارن شما هایی که فقط ادعا دارید و وعده های صد من یک غاز می دهد و شکم های خود را با درد و رنج مردم و این گرانی افسار گسیخته فربه می کنید ارزش ریال ایران را در دهه ۴۰ با اکنون مقایسه کنید که چگونه ارزش ریالی که با دلار درحال… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط فاطمه
شروین

خانوم فاطمه برای شما زشته با این پاپتیا بیسواد عرب پرست بحث میکنی.حیف وقتتون نیست

امیر

بابا بسه دیگه این همه پاچه خواری این دختره رو کردین پسر هم بود اینطوری ازش طرفداری میکردین؟

Mansour

سلام فاطمه خانوم خیلی دوست دارم باهاتون ارتباط بگیرم به خاطر اطلاعاتتون دانشجو هستم

تنها

منظورت بهداشت و نجات هموطنان در زمان کروناس؟

ولی

سلام فکر کنم بحرین درزمان ایشان از ایران جدا شد البه ببخشایید

میلاد

رضا شاه یک ویرانه تحویل گرفت خودش و یک شهر تحویل داد

الیاس

البته ویرانه تر تحویل داد

شایان

من تو ارتش خدمت میکردم پادگان مال زمان شاه بود و ساختموناشو انگار با فولاد درست کرده بودن سیم کشی و …..همشون اساسی واصولی درست شده بود

Ali

رضا شاه بزرگ یکی از پادشاهان مقتدر ومحبوب ایرانی

هستی

به پای کوروش بزرگ نمیرسه به نظرم🕯🤍

فرشاد

حق

فاطمه

دوست گرامی
هر پادشاهی را در موقعیت و مکان خودش مقایسه کنید
رضا شاه با ۱۶ سال حکومت خدماتی را انجام داد که بسیار پر بار و دشوار بود
رضا شاه لقب پدر ایران مدرن را از نظر صنعتی دارد

ابراهیم

سلام
آخه شاهی که برای مردمش رضاخان قلدر و رضامیرپنج بود، و نتونست یه ماه جلوی حمله روسیه و انگلیس مقاومت کنه(مقایسه کنید با مقاومت چندین ماهه اوکراین در مقابل روسیه، ویتنام در مقابل آمریکا، افغانستان در مقابل شوروی و…) جای دفاع داره؟؟! یا پسر بی غیرتش که با دشمنان ایران و سرنگون کننده های پدرش به توافق رسید و هنوز پدرش به تبعیدگاه نرسیده بود نشست رو تخت پادشاهی؟؟
اینقدر هم تاریخ بخون تاریخ بخون نکن شما! فکر نکن فقط خودت تاریخ خوندی، خیلیای دیگه هم تاریخ خوندن و از خیلی چیزا خبر دارن

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط ابراهیم
Mansour

سلام فاطمه خانوم اگه ایمیلم بهتون رسید پاسخ بدید بهم خوشحالم شدم مثل شما هموطن منه

امید

آخه رضاپالانی گور به گور با اون ارتش نکبتش هم اسم آوردن داره؟

رئوفی
امتیاز :
     

تا اونجایی که خوندم خیلی ایراد داشتین نداشتن منابع و سال ها و … و داشتن تناقض های فراوان بود که قابل اغماض نیست

علی کاظمی

سلام دقیقاً نظر من هم همینه،منابع مشخص نیست و همچنین به تفکیک سال ها توجهی نشده ؟

‌ممدوک
امتیاز :
     

ایران بعد از حمله اعراب سگ سفت بجای پیشرفت رو به پسرفت رفت ولی باز هم از اسلام پیروی میکنید {نسل کشی اعراب} دین اجبار

یه بنده

جاهل نژادپرست بی سواد ساکت باش

Mohamad

کسانی که میگن رضا شاه پهلوی بد بود خواهشا حرف زیادی نزنید
شما از کارهایی که رضاشاه برای ایران کرد خبر ندارید
الکی حرف مفت نزنید
همین میدان آزادی و ورزشگاه ازادی و
راه آهن سراسری که ایران داره رو از رضاشاه دارین
حیف که ملت ایران چقدر قدرنشناسن

elito

حیف انگلستان آوردش و بعد انگلستان بردش

خمینی

محمدرضا پهلوی و رضا شاه بزرگ پهلوی هم توی لیست محبوب ترین پادشاهان ایران بذارید

شهاب

زمان پالانی که حتی بسیار کمبود دارو و واکسن بود و خیلی مردم بخاطر نداشتن دارو میمردند تعریف داره؟ زمان سخت و ننگین پهلوی که تکه تکه خاک ایران رو جدا می‌کردند و تحویل بیگانگان می‌دادند تعریف داره؟ مثل جزیره بحرین و کوه های آرارات زمان نحس پهلوی که بالای ۸۰ درصد مردم به جاده و آب و برق و گاز و ماشین دسترسی نداشتن تعریف داره؟ دوران سیاه و تاریک پهلوی که ارتش اجباری فرسوده مدل ناپلئونی تصویب شده بود تعریف داره؟ یا نظام خان سالاری و کاپیتولاسیونش خوب بود؟ زمان پهلوی که ایران ضعیف و درمانده بود و… مطالعه بیشتر »

آخرین ویراییش 4 ماه قبل توسط شهاب
آریا ارتا

دورود دورود بعضی ها با تعصبات کورکورانه و بدون هیچگونه منطقی فقط می‌خوان از یه چیزهایی دفاع کنند و از واقعیت ها لاپوشانی….همه می‌دونن رضا شاه چه کارهایی برا این مملکت و مردم انجام داده مملکتی که طی چندین سال قاجار به نابودی کشید مثل همین دوران رضا شاه تو ۱۶سال چه کارهایی انجام داد که تا هزاران سال نمونه اش رو تو این مملکت هیچ کسی نمی‌بینی محمدرضا شاه هم به تبعیت از رضا شاه کار کرد نور به قبرشون بیاره خدابیامرز هر دو رو الان کسانی که فقط دروری گفتن ایران رو نابود قبر ساختن به اسم آرامگاه… مطالعه بیشتر »

شهاب

خاندان پالانی چمدونی بودند. همیشه آواره و در حال فرار

سینا

ایران تو زمان هخامنشیان خیلی قدرتمند شد ولی بعدش اسکندر ملعون میاد و وقتی گور به گور شد باز سلوکیان اومد

شاهپسر

جالبه سلوکیان ۲۵۰ سال حکومت کرد،اما آذربایجانو نتونست بگیره

ایران مدرن

خاندان ایران ساز پهلوی رو فراموش کردید. یک ایران و یک تاریخ مدیون این خاندان هستند.

رضا

باتشکر ایکاش میشد یعنی می‌توانستید از خاندان ایران ساز پهلوی هم یادی کنید هرچند برخلاف همه تبلیغات پرقدرت امروزجهت تخریب این سلسله باد ایمان داشت آفتاب هیچ وقت پشت ابر نمی‌مونه خیانت های امروزهم فعلا کاغذ کادو شده هستند آینده استاده

رضا

جای خاندان بزرگ پهلوی در بین محبوبان خالی بود⚖

امیر

بدترین دوران تاریخ ایران . الان است متاسفانه

آخرین ویراییش 3 ماه قبل توسط امیر
محمد
امتیاز :
     

اسم سلطان آلپ ارسلان و ملکشاه رو یادتون رفت بیارید تو لیست قدرتمند ترین شاهان

مهی

اون آلب ارسلان بود نه آلپ

روزبه

اگر سواد نداری بهت یاد بدم ایلام ها هم قبل از مادها بودند آنها را یادتان رفت امپراتوری هخامنشیان بزرگ ایلامی بودند

امیر84

یا کریم و یا لطیف

الناز برهان
امتیاز :
     

تنها وب سایتی که واقعیتها رو بدون تعصب نوشته شمایین درود بر شما البته نام رضا شاه کبیر رو جا انداخته بودین در محبوب ترین ها

mahdi

باز میگفتند افغانستان مال ایرانه اون موقع گاهی دست افغانستان بوده گاهی افغانستان مال ایران

علی

لطفاً رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه رو هم به لیست شاه های محبوب اضافه کنید.

روح الله

مرگ بر آمریکا 💔

ستاره

ولی هرچیم بشه همه حکومت ها یه مشکل و عیبی داشتند هیچ حکومتی نیست که توش ظلم ستم نباشه
همچی فقط تو کتابه و قابل تغییر هم هست
پهلوی هم بخاطر تجهیزاتش خوب بود اگه بود هم میتونست ایران تجهیزات بیشتری داشته باشه ولی بازم هرچی باشه همششون در حق مردم یه ظلم ستمی کردن اما خوبی هایی هم داشتن

حسین
امتیاز :
     

سلام ….بسیار عالی بود

سپاسگزارم…

گودرز

لعنت بر عرب و عربزاده های جنگ قادسیه
و بعد لعنت بر ایرانی های ک خیانت کردن و برسپاه عرب کمک کردن در جنگ قادسیه
ک پرشین کشور عزیزما الان براین روز افتاده

Fargol

poorandokht padeshah nabood malake bood, padeshah be mard migan

فاطمه

رضا شاه بزرگ و شاهنشاه رادمان پورماهک و محمد رضا شاه رو فراموش کردی
اگر خدماتشان را می خوانید در فهرست جای گذاری می کردید

سونیا

ممنون از مطالب تاریخی این سایت من یه انتقادی دارم برای اینکه منفورترین شخص تاریخی رو ناصرالدین شاه معرفی کنید در حالی که اگر درست و بجا و تحلیل کنید متوجه می‌شید ه اتفاقا ناصرالدین شاه کسی بوده که اولین نماد های جهان در حال پیشرفت رو وارد ایران کرد مثل اولین تلگراف خانه و خط آهن و غیره ! بطور کلی هیچ پادشاهی در جهان نبوده که ۱۰۰درصد خوب یا بد بوده باشه !عملکرد مثبت و منفیدر همه شخصی های تاریخی بوده ! لطفا بدور از دیدگاه های شخصی تاریخ رو نگاه کنید
(یه دانشجوی تاریخ)

ایرانشهری

در حال حاضر که شاهنشاه آریامهر محبوب‌ترینه

رضا

از آخر

...

پهلوی کم از شاعرا و سرداری ما بختیاری نکشتند…
اگه جان ب جانم کنن حاضر نیستم از اشغال های طرف داری کنم ک سواری بختیاری علیمردان و …شهید کردن…
کاش فقط بحرین بود
رود هیرمند و شمال غرب و آرارات و مناطقی ک ب افغانستان بود از جانفشانی پهلوی بود….

شروین

علیمردان یاغی بود یکی از بهترین کارهای پهلوی سربریدن این یاغیا مثل علیمردان.جنگلی.اون زنیکه مریم.واون دزد سر گردنه اهل خوزستان

Sina
امتیاز :
     

سلجوقیان یکی بهترین دوران بود به نظرم

پاسخ به یک کودن بیسواد

رضا شاه کبیر و محمدرضا شاه رو هم جزو بهترین شاهان ایران اضافه کنید

میلاد

برادر خودت نوشتی کوروث به جغرافیایه ایران حمله کرد و کشتار کرد پس از کجا نتیجه گرفتی که محبوب ترین است ؟ یا اقایان زندیه نصف مرز های مملکت رو واگذار کردند و قاجار پس گرفت پس چجوربه قاجار منفور است ؟ و چرا ننوشتی زبان به اصطلاح فارسی در دوره غزنویان به دست شاعر چاپلوسه دربار فردوسی پایه گزاری شد.

بوزکوزت

چرت و پرت های بی منبع پان فارس ها و پان ایرانیستا تمومی ندارد نگاه مغرضانه شما از همون جا پیداست که تمام حکومت های ترک نژاد و بیش از دو هزار سال حکومت کردن تو ایران میخوای ضعیف جلوه بدی و حکومت پالانی ها رو که مملکت و غرور شرف و فروخته بودن تا جایی که یه آمریکایی یا بیگانه می‌تونست یه ایرانی و مثل سگ بکشه و شما حتی حق اعتراض هم نمی‌تونست داشته باشی یا پادشاهی خیالی هخامنشی و که ساختگی بودن تخت جمشیدش هم به همه آشکار شد جز حکومت های آنچنانی حساب میکنیدهر کسی دو… مطالعه بیشتر »

ناجی

دقیقاً اکثر حرفاش برگرفته از تعصب بوده و خلاف واقع هست
کلن اگه فیلمنامه نویس میشد بیشترین مخاطب رو جذب میکرد زده رو دست بالیوود

شروین

تخیل قوی داره این بنده خدا .خوشم میاد رضاشاه کبیر نفس هر چی وطن فروش بود رو همون اول گرفت.یک مشت یاغی و دزد سر گردنه.

زنده باد کوروش کبیر

دهنتو آب بکش بعد اسم تخت جمشیدو بیار خب؟ پادشاه خیالی؟ خنده داره خدایی

مریم

بزرگترین و غیورترین آلپ ارسلان

میلاد

وقتی فیلم ترکی زیاد میبینی همین میشه

هیچکس

فقط اسمش قشنگه

elito

کل تاریخ شده همین بحث پهلوی
سلسه پهلوی خیلی خوب بودن منتها دو تا پادشاه بیشتر نداشتن که مجموعا سه بار از ایران فرار کردن

محمد

آخه شاه عباس بزرگی داشت که آوردیدش

پاسخ

شاه عباس شیعه صفوی کسی بود که کشور را یکپارچه و آرام ساخت
ارتشی مجهز و منظم را تشکیل داد
توانست ارتش تا دندان مجهز عثمانی را شکست دهد و علاوه بر انتقام جنگ چالدران توانست مناطقی از گرجستان را هم فتح کند.
از طرفی حملات ازبک ها و پرتغال ها رو هم دفع کرد