نویسنده: شاهین زرین

کتاب انقلاب تاریخی فرانسه (مکتب آنال)

کتاب انقلاب تاریخی فرانسه (مکتب آنال)

به گزارش خبرگزاری مهر، انقلاب تاریخی فرانسه کتابی است درباره‌ یکی از مهم‌ترین مکتب‌های تاریخ‌نگاری معاصر که همان‌گونه که از عنوان کتاب برمی‌آید انقلابی در ساختارهای تاریخ‌نگاری سنتی ایجاد کرد. پیتر برک،...

دمی با توماس کوهن

دمی با توماس کوهن

توماس کوهن یکی از نویسندگان برجسته ی غربی است که با آثار و اندیشه هایش تحولی شگرف در دنیای علم و فلسفه به وجود آورد. کوهن در هجدهم ژولای ۱۹۲۲...

دانش عقب مانده دوره قاجار

دانش عقب مانده دوره قاجار

یکی از مورخان معاصر درباره ی دانش عقب مانده در دوره ی قاجار می گوید: (( علم در مفهوم عادی به علوم شرعی منحصر بود و عنوان علما بر مجتهدان،مدرسان...

دمی با جامعه شناسی خودکامگی

دمی با جامعه شناسی خودکامگی

نظام سیاسی ایران از میان انواع نظام های شناخته شده،نظام خودکامگی بوده است،یعنی نظامی که به ظاهر یک نفر،بدون ضابطه و قانون،خواسته های خود را تحمیل می کند… در نظام...

فلسفه تاریخ و جهانی شدن

فلسفه تاریخ و جهانی شدن

چند وقت پیش کتابی از اینترنت پیدا کردم به نام فلسفه تاریخ و جهانی شدن که به دست یک نویسنده غربی نوشته شده بود و البته حجم زیادی هم نداشت.دیدم...