تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن هند باستان

 

با حکومت سلسله موریا نخستین دوران امپراتوری هند شکل گرفت . آشوکای بزرگ سومین شاه و قدرتمندترین حاکم تاریخ هند است . آشوکای بزرگ در تمام زمینه‌های هنری ، اجتماعی و سیستم اداری از دانش  هخامنشیان ایران استفاده و الهام گرفت . دومین سلسله قدرتمند به نام گوپتابود که در شمال هند حکومت کرد .این دوران به تاریخ کلاسیک هندوئی معروف است .

پدید آورندگان ثروت در هند باستان

زمينه جنگل – كشاورزي – استخراج معادن – صنايع دستي –بازرگاني – پول – مالياتها – قحطي – فقر و ثروت خاك هند به رضا و رغبت با تمدن همساز نشده بود. بخش عظيمي از آن را جنگل فرا گرفته بود، و زيستگاه شير، ببر، فيل، مار، ‌و ساير تكرواني بود كه…

زوال سلسله تیموریان هند

فرزندان مردان بزرگ- جهانگير- شاه جهان- جلال او- سقوط او- اورنگ زيب- تعصب او- مرگ او- آمدن بريتانياييها فرزنداني كه آن طور بيقرارانه چشم به راه مرگ پدر بودند، دريافتند كه نگهداري امپراطوريي كه آفريدة نبوغ او بود دشوار است. راستي، چرا…

اکبر کبیر در تاریخ هند

تيمورلنگ- بابر- همايون- اكبر- حكومت او- منش او- حمايت او از هنر- شوق او به فلسفه- دوستي او با آيينهاي هندو و مسيحيت- دين نو او- واپسين روزهاي او فسادپذيري در سرشت هر حكومتي هست؛ زيرا قدرت، چنانكه شلي گفته است، هر دستي را كه به آن…

کشورگشایی مسلمین در هند

تضعيف هند- محمود غزنوي- سلاطين دهلي- انحرافات فرهنگي آن- سياست درنده‌خوي آن- درس تاريخ هند كشورگشايي مسلمين در هند احتمالا خونينترين داستان تاريخ است. حكايتي است نوميدكننده، كه نتيجة اخلاقي آشكارش اين است كه تمدن چيزي است سپنجي، و تار…

اوج اقتدار جنوب هند باستان

مملكتهاي پادشاهي دكن- ويجيه‌نگر- كريشنارايه- يك پايتخت قرون وسطايي- قوانين- هنرها- دين- غمنامه هر چه مسلمين در هند پيشروي مي‌كردند، فرهنگ بومي هم در جنوب دورتر و باز هم دورتر مي‌رفت؛ در اواخر قرون وسطي‌عاليترين دستاوردهاي تمدن هندي در…

وقایع راجپوتانه در تاریخ هند

ساموراي هند- عصر شهسواري- سقوط چيتور اين قرن تيرگي را لحظه‌اي حماسة راجپوتانه روشن كرد. در ايالتهاي موار، ماروار، امبر، بيكانر و بسياري ديگر كه نامهايي آهنگين دارند، قومي زندگي مي‌كنند كه نيمي بومي و نيمي از اعقاب سكاها و هونهاست. اين…

عصر طلایی هند

دوران تهاجمات- شاهان كوشاني- امپراطوري گوپتا- سفرهاي فا- هين- احياي ادب- هونها در هند- هرشة سخاوتمند- سفرهاي يوان‌چوانگ از مرگ آشوكا تا امپراطوري سلسلة گوپته، يعني دوره‌اي به مدت كمابيش ششصدسال، كتيبه‌ها و اسناد هندي چنان اندك…

فیلسوف شاه

آشوكا- فرمان شكيبايي- بشيران آشوكا- شكست او- كامگاري او بيندوساره، كه جانشين چندره‌گوپته شد، ظاهراً مردي بود با منش انديشمندان. مي‌گويند «زنانش بسيار پاكدامنند و به هيچ دليلي بيراهه نمي‌روند، مگر با صاحب فيلي كه فيلي از او ستانده…

چندره گوپته در تاریخ هند

اسكندر در هند- چندره گوپتة رهايي بخش- مردم- دانشگاه تكسيله- كاخ شاهي- روزي از زندگي يك شاه- ماكياولي كهين- ادارة حكومت- قانون- بهداشت عمومي- حمل و نقل و راهها- ادارة شهرها در سال 327ق‌م اسكندر كبير از ايران به راه افتاد، از هندوكش گذشت…

جامعه هند و آریایی

گله‌داران- برزگران- پيشه‌وران- بازرگانان- سكه و اعتبار- اصول اخلاقي- ازدواج- زن اين هنديان آريايي چگونه مي‌زيستند؟ در آغاز با جنگ و غارت؛ سپس با گله‌داري، كشاورزي، و صنعت به شيوة روستايي، كه بي‌شباهت به صنعت قرون وسطاي اروپا نبود؛ زيرا…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

هند و آریاییها

بوميان – مهاجمان – جامعة روستايي- طبقه- جنجگويان- براهمه- بازرگانان – كارگران –نجسها با آنكه ميان آثار بازماندة سند و ميسور پيوستگي هست، حس مي‌كنيم كه در آگاهي ما، از روزگار رونق موهنجو- دارو تا آمدن آرياييها، شكاف بزرگي وجود دارد؛…

کهن ترین تمدن جهان

ما قبل تاريخ هند – موهنجو – دارو – قدمت آن در آن هنگام كه مورخان خيال مي‌كردند تاريخ با يونان آغاز شده است، اروپا با خوشحالي عقيده داشت كه هند جايگاه بربريت بوده، تا اينكه عموزادگان «آريايي» ملتهاي اروپايي از كناره‌هاي درياي خزر كوچ…

صحنه نمایش تاریخ هند

كشف دوبارة هند – نظري به نقشه – تأثيرات اقليمي هيچ چيز تا اين حد دانش پژوه امروزي را شرمسار نمي‌كند كه تا چندي پيش، آن هم به طور دست و پا شكسته، با هند آشنا نبوده است. هند شبه جزيرة پهناوري است به وسعت تقريبي 000،180،5 كيلومتر مربع، به…

پارسیان هند، حافظ های دست نوشته های کهن

میان تالیف متون و کتب پهلوی در سده های نخستین اسلامی و استنساخ این متون در ایران و هند فاصله زمانی بسیاری است. بسیاری از متون دوره میانه از ایران خاصه یزد و کرمان به هند رسیده است و مزداپرستان این دیار به استنساخ آنها همت گماشته اند. این…

متون کهن هندی

مهاباراتانگاره‌ای از کتاب رزمنامه، ترجمه فارسی مهاباراتامهاباراتا سروده‌ای حماسی از سده پنجم یا ششم پیش از میلاد به زبان سانسکریت است. مهاباراتا با بیش از یکصدهزار بیت بلندترین سروده جهان است. کار نوشتن آن تا سده سوم یا چهارم میلادی…